Viblo Partner - Thông báo về các tính năng mới cho Content Creator trên Viblo

Sau 2 tháng release dịch vụ Viblo Partner, Viblo đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu hợp tác trên các nền tảng của Viblo với nhiều hình thức, dịch vụ hợp tác khác nhau. Trong đó, hình thức hợp tác “Content Creator" cũng đã thu hút được nhiều tổ chức quan tâm.

Do đó, Viblo đã phát triển một số tính năng riêng trên Viblo cho các Content Creator để độc giả có thể dễ dàng tìm kiếm các bài viết chất lượng đến từ các Partner của Viblo, cụ thể như sau:

  1. Có dấu hiệu của Content Creator theo trên avatar của tổ chức image.png

  2. Các bài viết xuất hiện trong trang tổng hợp bài viết của Content Creator image.png

    Viblo Team đã tạo thêm 1 tab trên thanh Feed Bar của Viblo “Content Creator" để tổng hợp tất cả các bài viết của Content Creator theo từng hạng được sắp xếp thứ tự theo thời gian publish.

  3. Có tag riêng #ContentCreator cho các bài viết của Content Creator image.png Viblo Team đã tạo 1 tag riêng #ContentCreator, sẽ được tự động gắn vào bài viết khi được publish, submit vào tổ chức và được admin của tổ chức là Content Creator approve. Các bài viết ngoài tổ chức/cá nhân là Content Creator sẽ không thể tự động gắn tag này.

    Tag này khi click cũng sẽ dẫn đến tab Content Creator như trên.

  4. Tổ chức xuất hiện trong trang tổng hợp các Partner của Viblo

image.png

Thanh sidebar trên trang chủ của Viblo cũng vừa được bổ sung mục Content Creator để tổng hợp các Partner dạng Content Creator của Viblo.

image.png

Ngoài ra trên trang https://partner.viblo.asia/ cũng đã có logo của các Partner.

  • Đến nay, chương trình Partnership dạng Content Creator của Viblo ghi nhận 3 Partner:

  • Trong thời gian tới, Viblo rất mong sẽ có thêm nhiều Partner cùng xây dựng những nội dung chất lượng trên Viblo.

Để tìm hiểu thêm về chương trình Content Creator, tham khảo thêm tại đây

Tham khảo về các chương trình hợp tác khác tại đây

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.