Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Unit @Sun* Asterisk .Inc

47 38 17

Tạo chatbot trên Chatwork tự động giải đáp thông tin về dịch COVID-2020

907 15 5
51

Tâp tành làm RASA CHATBOT

221 0 0
9

Xây dựng hệ thống nhận dạng khuôn mặt real time bằng Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah(Annoy)

404 6 2
5

Deep Learning cho những máy tính thiếu RAM

1.0K 3 4
9

[Model Serving] Triển khai Machine Learning model lên production với Tensorflow Serving - Deploy Machine Learning model in production with Tensorflow Serving

490 5 10
16

Khi tất cả các phân tích học máy đều đã lỗi thời: overfitting (không) tồn tại.

135 2 1
7

Giải mã các công nghệ sử dụng trong hệ thống Sun* Room Booking

400 5 2
33

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

387 0 1
3

Áp dụng model Machine learning vào bài toán phân khúc khách hàng

746 3 0
3

[Model Optimization] Tối ưu hóa model với OpenVINO toolkit - Model Optimization with OpenVINO toolkit

216 2 1
7

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

792 0 1
4

RaLSGAN cho bài toán Motorbike Generator trong cuộc thi Zalo Challenge

101 3 0
1

Ông Toằn Vi Lốc - Bí kíp võ công để tạo mô hình siêu siêu nhỏ li ti với độ chính xác khổng lồ

934 7 6
29

Làm thế nào để dùng một model cho nhiều công chuyện?

586 10 4
18

Write-up cho bài "Loan Default Detection"

23 1 0
0

Compression model: Áp dụng các kỹ thuật nén để tăng hiệu năng sử dụng các mô hình deep learning(Phần 1)

397 1 4
11

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

450 2 3
7

[AI Interview] 12 câu hỏi phỏng vấn Deep Learning siêu hay không thể bỏ qua

2.6K 10 1
27

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

512 1 0
4

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

1.2K 2 0
8