Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

227 376 23

[Pytorch Tutorial] - Deploy mô hình PyTorch lên web browser sử dụng ONNX.js

327 6 0
11

[B5'] - Tìm hiểu về BlazePose: On-device Real-time Body Pose tracking

104 3 0
6

Tản mạn về Self Attention

742 3 2
17

SemEval 2021 Task 5: Toxic Span Detection

131 4 2
8

[Paper Explain] [Deep Neural Network] -ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks

128 0 0
3

[AI From Scratch][Basic ML] #3 - Logistic Regression

75 1 0
3

[AI From Scratch] [Basic ML] #2 - Linear Regression

58 0 1
2

[AI From Scratch] [Basic ML] #1- K Nearest Neighbor

147 0 0
4

EDA dữ liệu cuộc thi Bookingchallenge và Baseline model

184 4 6
10

Xây dựng web app cực xịn xò cho project của bạn chỉ với 10 dòng code

912 5 0
11

CycleGAN cho bài toán image-to-image translation

82 0 2
7

Bài toán trích xuất thông tin từ hóa đơn

1.5K 7 10
20

[B5'] EAD: Elastic-Net Attacks to Deep Neural Networks via Adversarial Examples

112 0 0
4

[B5'] Data-Free Learning of Student Networks

154 0 0
5

[B5'] Smooth Adversarial Training

124 0 0
4

Trích xuất thông tin bảng biểu cực đơn giản với OpenCV

743 9 19
25

Tấn công và phòng thủ bậc nhất cực mạnh cho các mô hình học máy

1.2K 0 3
13

Encoding categorical features in Machine learning

97 1 0
5

Con đường AI của tôi

6.1K 24 9
88

Toonify: Biến chân dung thành nhân vật hoạt hình với StyleGAN

543 1 3
7