Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

190 229 27

Rasa Forms Tutorial

15 0 0
3

Tìm hiểu CuPy

64 0 3
7

Tự động điều chỉnh siêu tham số với Optuna và Pytorch

90 0 1
3

GraphRel: A way of using graph neural network for relation extraction, pros and cons.

57 0 1
8

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

229 0 5
9

[Deep Learning][Optimization] Neural Network Compression - All essential things You Need!

246 4 2
10

Điều gì tạo nên siêu AI cờ vây AlphaGo Zero?

246 3 0
8

Image Stitching - thuật toán đằng sau công nghệ ảnh Panorama

962 2 2
13

Multi-label classification cho bài toán tag predictions

141 1 0
5

Xây dựng hệ thống tìm kiếm hình ảnh

308 1 0
8

Nhận dạng tiếng Việt cùng với Transformer OCR

1.1K 3 2
12

TransformerXL - Leverage Transformer For Language Modeling

132 1 2
6

[B5'] Shake-Shake Regularization and Shake-Drop Regularization for Deep Residual Network

101 0 1
4

Chúng ta bảo vệ các mô hình Deep learning như thế nào?

482 3 6
13

Simple Node classification GNN

158 2 1
11

Giới thiệu về Rasa Retrieval Actions

130 0 3
10

Computer Vision for object tracking

265 0 2
10

Định train ML/DL model nhưng không biết chọn tham số? Bayesian Optimization!

371 5 0
16

Bài toán trích xuất thông tin từ văn bản - Phần I

291 2 0
8

Hướng dẫn tất tần tật về Pytorch để làm các bài toán về AI

965 0 0
10