Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

133 123 24

[Deep Learning] - Thuật toán Faster-RCNN với bài toán phát hiện đường lưỡi bò - Faster-RCNN object detection algorithm for Nine-dash-line detection!

1.8K 2 5
26

Data generator với Keras

75 1 0
4

Quantum Machine Learning - Khi Vật Lý Lượng Tử Và Machine Learning Gặp Nhau

391 3 4
9

Faster R-CNN cho bài toán phát hiện đối tượng

129 0 0
5

[Kaggle competition] Wheat detection - Nhận dạng lúa mì với FasterRCNN

466 1 1
6

[MaskRCNN] Các bước triển khai training model MaskRCNN cho bài toán segmentation

113 0 3
5

Một Số Lưu Ý Khi Đọc Research Paper Cho Người Mới

984 11 4
29

Lược sử một số tên gọi trong Machine Learning & Deep Learning

119 0 2
6

Transformers - "Người máy biến hình" biến đổi thế giới NLP

476 2 4
10

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

298 0 0
5

[AICrowdChallenge] Food Recognition - Nhận biết đồ ăn với Deep Learning?

211 4 0
6

A discussion of SSD Intuition

85 0 0
6

[Deep Learning] Visual Saliency Prediction with Contextual Encoder-Decoder Network!

191 0 0
7

[Paper explain] - YOLACT - Real-time Instance Segmentation

698 0 1
6

[Deep Learning]: Break 1 hệ thống captcha dễ hay khó?

829 6 5
13

[MaskRCNN] Các bước triển khai Mask R-CNN cho bài toán Image Segmentation

374 0 0
7

Trí tuệ nhân tạo đánh đánh giá độ đẹp trai, xinh gái của bạn ra sao...??? - Xây dựng Model Deep Learning cho bài toán Beauty Evaluate

2.6K 5 23
23

[Paper Explain][Segmentation] Tóm tắt nội dung và implement paper BiSeNet với PyTorch

1.0K 9 1
27

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

3.1K 12 12
41

Recommendation System: Từ con số 0 đến hoàn chỉnh có gì?

493 12 8
20