Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

449 1000 45 1.4M
Gold Content Creator
Avatar

[Paper Explain] Rep-Optimizer: Re-params Optimizer thay vì Re-params model của bạn

123 3 1
  • Avatar
9
Avatar

[Paper Explain]:Spatial Dual-Modality Graph Reasoning - Bài toán trích xuất thông tin với mô hình Graph

100 0 0
7
Avatar

Mờ Lờ Óp #3 - Hiện tượng Concept Drift và Data Drift

192 0 0
9
Avatar

Mờ Lờ Óp #2 - Quá trình Deployment

191 5 0
7
Avatar

Mờ Lờ Óp #1 - Tổng quan về Mờ Lờ Óp

410 0 0
15
Avatar

Cấu hình cụm Kubernetes để sử dụng Nvidia GPU

296 2 0
14
Avatar

Một chút về cơ chế Attention trong Computer Vision

428 4 0
17
Avatar

[Paper Explain] YOLOv7: Sử dụng các "trainable bag-of-freebies" đưa YOLO lên một tầm cao mới (phần 3)

726 3 4
Avatar

Thiết kế mạng Quantum Neural Network với Pytorch và Qiskit

275 1 0
10
Avatar

SAM: Giải thuật tối ưu đang dần được ứng dụng rộng rãi

586 3 3
Avatar

[Paper Explain] RAFT: Recurrent All-Pairs Field Transforms - Mô hình Deep Learning cho bài toán Optical Flow

254 3 0
9
Avatar

DINO: SOTA của Object Detection có gì hay ho

361 2 0
14
Avatar

[paper explain] RCNet: Kiến trúc FPN đỉnh cao cho object detection ?

280 1 0
12
Avatar

Một số công cụ tách câu cho văn bản tiếng Nhật - Japanese sentence boundary disambiguation

265 1 1
  • Avatar
11
Avatar

Model-Centric và Data-Centric là gì vậy?

473 3 0
15
Avatar

Tất tần tật về WanDB (P1)

510 7 5
Avatar

[Paper Explain] YOLOv7: Sử dụng các "trainable bag-of-freebies" đưa YOLO lên một tầm cao mới (phần 2)

1.7K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
24
Avatar

Pandas, Dask và Datatable - Package nào hiệu quả và hữu ích hơn?

876 2 1
  • Avatar
14
Avatar

[Paper Explain] YOLOv7: Sử dụng các "trainable bag-of-freebies" đưa YOLO lên một tầm cao mới (Phần 1)

2.6K 9 0
30
Avatar

Keyword Extraction: Giải pháp nhanh cho chọn lọc thông tin

647 1 0
14
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.