Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

200 287 24

SORT - Deep SORT : Một góc nhìn về Object Tracking (phần 2)

49 1 0
10

Đoán trọng âm tiếng Anh với machine learning - Tại sao không?

324 2 2
15

Information Extraction trong OCR là gì? Phương pháp nào để giải quyết bài toán?

312 1 2
7

Rasa 2.0 có gì hot?

251 0 2
6

SORT - Deep SORT : Một góc nhìn về Object Tracking (phần 1)

941 9 12
21

Trích xuất thông tin từ chứng minh thư

2.0K 14 26
38

Bacteria classification bằng thư viện fastai

116 0 5
10

A SOTA EEG-based Emotional Recognition with viewing and auditory stimuli

193 2 2
10

Object detection: Speed and Accuracy (Faster R-CNN, R-FCN, SSD, FPN, RetinaNet and YOLOv3)

846 1 1
13

Rasa Forms Tutorial

229 1 0
7

Tìm hiểu CuPy

216 0 3
7

Multi Task Learning - Một Số Điều Bạn Nên Biết

542 2 3
7

Tự động điều chỉnh siêu tham số với Optuna và Pytorch

236 0 1
4

GraphRel: A way of using graph neural network for relation extraction, pros and cons.

110 0 1
8

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

548 3 5
13

[Deep Learning][Optimization] Neural Network Compression - All essential things You Need!

525 4 3
11

Điều gì tạo nên siêu AI cờ vây AlphaGo Zero?

562 3 1
9

Image Stitching - thuật toán đằng sau công nghệ ảnh Panorama

1.7K 2 2
15

Multi-label classification cho bài toán tag predictions

369 3 0
6

Xây dựng hệ thống tìm kiếm hình ảnh

680 1 0
10