Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

156 235 10

Phân tích CVE-2021-26295 Apache OFBIZ

175 0 3
8

Bạn cần gì để có thể trở thành một hacker mũ trắng?

250 6 9
17

Công nghệ Content Disarm and Reconstruction (CDR) - Những điều cơ bản nhất

88 0 0
3

Khai thác subdomain takeover thông qua Azure

134 0 0
6

Giới thiệu về Apache Dubbo và phân tích CVE 2019-17564

156 0 0
4

[Secure coding - Part 5] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

621 2 0
10

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 3)

1.0K 11 0
5

Tôi đã đánh cắp tên miền của MIT như thế nào?

918 4 6
13

[Secure coding - Part 4] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

424 2 0
3

Khai thác lỗ hổng File Upload trên php để up shell

984 1 6
4

Java deserialization - Write up MatesCTF 2018 WutFaces

174 0 0
3

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 2)

1.1K 8 4
23

PDF Export, cẩn thận với những input có thể truyền vào

338 4 0
16

Lỗ hổng Java deserialization và những điều có thể bạn chưa biết

798 2 4
5

[Write up] Rootme web: Khai thác sql injection

578 1 0
4

Một số tips giúp ứng dụng Ruby on Rails bảo mật hơn

105 3 0
5

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 1)

1.9K 6 2
19

[Write up] BugBountyHunter khai thác XSS (phần 1)

373 1 0
9

Laravel <= v8.4.2 debug mode: Remote code execution - Chiếm quyền điều khiển máy thằng bạn đang code PHP

1.9K 18 12
40

Facebook và google "hiểu" chúng ta như thế nào?

1.7K 18 6
54