Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

238 451 10 381.0K
Silver Content Creator
Avatar

Bug bounty writeup: Lỗ hổng Stored XSS và bug bounty đầu tiên đầy sóng gió

292 7 0
9
Avatar

FlipperZero - Trợ thủ đắc lực cho pentesters và geeks

1.0K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Lộ SỐ TÀI KHOẢN ngân hàng, tôi đã mất TẤT CẢ!!!

1.5K 3 7
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Tìm hiểu cơ bản về Process Injection

210 3 0
3
Avatar

Linux Lateral Movement - Leo "quyền ngang" trên Linux

256 2 0
8
Avatar

JSON Web Tokens (JWT) có dễ bị "gãy" không? (Phần 2)

950 10 1
 • Avatar
11
Avatar

Bypass AppLocker trên Windows

252 3 0
6
Avatar

JSON Web Tokens (JWT) có dễ bị "gãy" không?

1.7K 15 1
 • Avatar
17
Avatar

Leo thang đặc quyền thông qua Windows Access Token

310 4 0
5
Avatar

Các phương pháp bypass AV cơ bản

1.2K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

ToolHub #2: Patch Android app bằng Android app với APK Editor Pro

317 1 0
7
Avatar

Bạn đã biết cách xây dựng công cụ phân tích mã tĩnh C# cho riêng mình chưa? (P1)

349 3 0
8
Avatar

THẢ MỒI - Chiêu trò LỪA ĐẢO qua mạng quen thuộc

1.4K 3 0
20
Avatar

[Write-up] Nahamcon2022 CTF - Rev Challenges - Part 3

134 1 0
5
Avatar

[Write-up] Nahamcon2022 CTF - Rev Challenges - Part 2

117 2 0
5
Avatar

[Write-up] Nahamcon2022 CTF - Rev Challenges - Part 1

315 1 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Series tìm hiểu về các phần mềm độc hại xưa và nay (phần 3)

406 12 6
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Một số mô hình an toàn thông tin

362 0 0
8
Avatar

Series tìm hiểu về các phần mềm độc hại xưa và nay (phần 2)

326 14 8
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Code Exploit Server như Portswigger để khai thác web

395 0 3
 • Avatar
 • Avatar
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.