Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

49 61 10

Web Cache Poisoning - "Reborn" by James Kettle

98 1 0
7

File Inclusion Vulnerability Exploit

54 0 0
1

Cẩn thận với mấy cái button để không thành nạn nhân của clickjacking

431 3 2
10

Server-side request forgery (SSRF)

70 0 2
2

Server-Side Template Injection

493 4 2
7

2 x (-2) = -4, còn máy tính nghĩ sao? (Phần 2)

192 1 0
4

Hướng dẫn cài đặt VPN cho VPS - Outline VPN

345 1 10
8

Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #1: Using SUID bit

410 10 1
14

⚠️ Hãy lưu ý trước khi sử dụng bất kì USB nào ☢️

150 1 3
7

2 x (-2) = -4, còn máy tính nghĩ sao?

505 0 0
3

Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #0: Using Sudo Rights

557 8 6
12

Vì sao chúng ta thường sử dụng hệ Thập lục phân nhiều hơn hệ Thập phân ???

1.1K 0 0
7

Một số thuật toán sắp xếp cơ bản. Quick Sort có phải là thuật toán sắp xếp nhanh nhất?

151 2 0
3

XSS Auditor là gì, hoạt động thế nào, và tại sao bị Google loại bỏ khỏi Chrome?

966 4 1
11

Khai thác các lỗ hổng File Upload ( Phần 1 )

1.2K 3 0
9

CORS - Tiện lợi nhưng cũng lắm rủi ro

1.1K 4 1
10

[Write-up] Programming 01 & Blockchain - WhiteHat Grand Prix 06 – Quals 2020

101 3 1
6

Tấn công CSRF và các vấn đề xung quanh

326 0 0
2

[HackTheBox Write-Up] Postman

902 0 1
7

Bạn muốn tập làm Hacker? Hãy thử chơi các Machine trên HackTheBox !

812 3 0
5