Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

176 270 10

Xác thực trong ứng dụng web và một vài lỗ hổng bảo mật liên quan

97 0 0
4

IDOR là gì và ứng dụng bạn code có bị lỗi IDOR không?

293 6 1
7

Cài đặt môi trường Pentest Android trên Windows (Phần 3)

115 0 1
3

Một vài mẹo mà mình sử dụng với Burp Suite (phần 2)

193 1 0
4

Nhập môn .NET deserialization

295 2 0
7

10 biện pháp bảo mật cho GitHub

371 1 0
7

Phân tích CVE-2019-20042 WordPress và BuddyPress (phần 2)

182 0 0
2

Bypass SSL Pinning cho thiết bị iOS

288 2 3
1

iOS Custom URL Scheme và các vấn đề bảo mật liên quan

139 1 0
3

Cài đặt môi trường Pentest Android trên Windows (Phần 2)

147 1 1
5

Hướng dẫn tìm bug wordpress plugin (phần 3)

125 1 0
8

Một vài mẹo mà mình sử dụng với Burp Suite

324 3 0
10

Phân tích CVE-2019-8942 của wordpress

180 1 11
7

Phân tích và reproduce lỗi Pre-Auth NoSQL Injection lead to RCE trên Rocket.Chat 3.12.1

194 3 0
9

Tấn công chiếm tài khoản bất kì trên webiste

1.2K 4 4
17

Phân tích CVE-2021-30128 Apache OFBIZ

98 1 0
4

Phân tích CVE-2021-26295 Apache OFBIZ

387 0 4
12

Tìm hiểu và khai thác lỗi XXE

592 3 0
9

Hướng dẫn tìm bug wordpress plugin (phần 1)

174 2 2
9

Một vài thứ mình đang chạy trên RaspberryPi tại nhà của mình

892 8 8
19