Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

128 158 8

Khai thác lỗ hổng RCE trong Bassmaster

105 1 2
1

Tự cài đặt mail server dùng cho pentest và các mục đích khác

183 8 0
11

Khai thác Blind SQL injection

231 1 0
3

[Write up] Mobisec: babyrev (reversing)

55 0 0
2

Burp Suite - "trợ thủ đắc lực" cho tester và pentester trong kiểm tra ứng dụng web

768 11 1
9

Ứng dụng của ECC: Trao đổi khóa Diffie-Hellman

179 1 0
7

[Pentest Android] Cài đặt Android Emulator sao cho ngầu :-?

1.1K 6 18
14

Khai thác PHP Deserialization

148 2 0
1

[Secure coding - Part 2] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

283 4 0
8

[Secure coding - Part 1] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

574 4 0
17

Giới thiệu về Hệ mật trên đường cong Elliptic (ECC)

575 1 1
6

10 nguyên tắc thiết kế bảo mật khi phát triển phần mềm theo OWASP

517 2 3
11

Tấn công CORS (Cross-Origin Resource Sharing)

856 4 1
3

Sử dụng regex phát hiện lỗ hổng bảo mật SQL Injection trên Wordpress Plugin

554 4 4
6

[Hackthebox - Writeup] Remote

183 0 1
5

[Write up] Vulnhub: Sumo

128 2 0
8

Trải nghiệm thi OSCP và sự liên quan tới công việc Penetration Testing

825 4 4
16

Pentest Web với Wfuzz

239 2 0
2

[Hackthebox Write-up] Traceback

109 1 0
2

[Phân tích Log] SQL Injection part1

300 1 0
6