Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

186 299 10
Avatar

Phân tích lỗi LFI trên package @redocly/openapi-cli

98 1 0
8
Avatar

[Phân tích CVE] any23 (Phần 1)

69 0 0
3
Avatar

Phân tích một số lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng Rails [Phần 1]

340 0 0
4
Avatar

Phân tích lỗ hổng uploadfile trên Apache Ofbiz (CVE-2021-37608 bypass)

533 2 1
 • Avatar
6
Avatar

Tìm hiểu về lỗ hổng Clickjacking

816 0 0
4
Avatar

[Write up] HTB: Knife - PHP 8.1.0 RCE

107 0 0
3
Avatar

DNSStager - Công cụ giúp bạn ẩn payload trong DNS

192 0 0
4
Avatar

EC-Cube CMS và một số vấn đề bảo mật

282 2 0
5
Avatar

Khai thác lỗ hổng dựa trên chức năng quên mật khẩu

1.2K 1 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Xác thực trong ứng dụng web và một vài lỗ hổng bảo mật liên quan

462 0 0
6
Avatar

Think out of the box trong việc tìm kiếm lỗ hổng .NET deserialization

303 0 0
5
Avatar

IDOR là gì và ứng dụng bạn code có bị lỗi IDOR không?

607 6 1
 • Avatar
7
Avatar

Cài đặt môi trường Pentest Android trên Windows (Phần 3)

241 0 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Một vài mẹo mà mình sử dụng với Burp Suite (phần 2)

299 1 0
5
Avatar

Nhập môn .NET deserialization

425 2 0
8
Avatar

10 biện pháp bảo mật cho GitHub

543 1 0
7
Avatar

Phân tích CVE-2019-20042 WordPress và BuddyPress (phần 2)

225 0 0
2
Avatar

Bypass SSL Pinning cho thiết bị iOS

499 2 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

iOS Custom URL Scheme và các vấn đề bảo mật liên quan

192 1 0
3
Avatar

Cài đặt môi trường Pentest Android trên Windows (Phần 2)

318 1 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.