Đỗ Gia Đạt

@dogiadat

SOLID Principles #3: Liskov Substitution Principle

32 2 0
1

SOLID Principles #2: Open/Closed Principle

60 0 0
1

SOLID Principles #1: Single Responsibility Principle

95 0 0
1

4 cấp xử lý validatation dữ liệu trong Rails app bạn nên biết

49 0 0
-1

Thực thi Regexp trong Ruby

26 0 0
1

Tại sao cần sử dụng Factories trong Rails test

40 0 0
1

Tất cả những gì bạn cần biết về nil trong ruby

103 0 0
0

[Rails] Ứng dụng thu gọn url đơn giản

90 1 0
1

Những điều thú vị có thể bạn chưa biết về Array trong Ruby

221 1 0
3

yield_self trong ruby 2.5

38 0 0
0

Con đường trở thành lập trình viên Full Stack

1722 15 2
10

Phân quyền người dùng với gem Administrate và Rolify

94 0 0
0

Những tính năng ít được biết đến trong rails 5.1

52 0 0
2

Action Cable "Hello World" trong rails 5.1

78 0 0
0

n + 1 query

98 1 0
2