overfitting

overfitting

Sort by: Newest posts
Avatar

Các phương pháp tránh Overfitting

5.4K 3 8
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Khi tất cả các phân tích học máy đều đã lỗi thời: overfitting (không) tồn tại.

1.0K 2 4
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
12
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.