overfitting

overfitting

Sort by: Newest posts
Avatar

Các phương pháp tránh Overfitting

9.2K 3 8
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Khi tất cả các phân tích học máy đều đã lỗi thời: overfitting (không) tồn tại.

1.2K 3 4
  • Avatar
  • Avatar
13
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.