Published at Oct 14th, 2018 2:45 p.m. 325 5 0 6
  • 325 5

Laravel là một framework rất mạnh mẽ. Nó cũng cấp rất nhiều công cụ để phát triển dự án của mình. Tài liệu hướng dẫn cũng rất đầy đủ và ví dụ rất rõ ràng, cụ thể. Nhưng đôi khi việc áp dụng các công cụ đó để giải quyết một bài toán cụ thể đối với nhiều bạn còn gặp nhiều khó khăn. Mình tạo chuyên đề này để cùng với các bạn sử dụng những tính năng mạnh mẽ sẵn có của laravel để giải quyết các vấn đề thường gặp phải. Các yêu cầu tưởng chừng phức tạp nhưng thật đơn giản khi áp dụng bộ công cụ của laravel.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.