+3

Clean code - Robert Cecil Martin

Share
  • 384 7
 Published at Jul 20th, 2018 2:54 a.m. 384 7 0 5
  • 384 7

Nội dung các bài viết tập trung dịch từ cuốn "Clean code" của tác giả Robert Cecil Martin. Các chương được dịch mình thấy hữu ích và phù hợp, mình không dịch tất cả do tác giả đã áp dụng vào ngôn ngữ Java và đa số các chương đều nói sâu, kĩ và clean code của đặc trưng ngôn ngữ này nên mình không dịch :3

Nguồn sách: Clean code

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.