0

BA làm gì trong dự án?

Share
  • 208 1
 Published at Jan 22nd, 2021 6:34 a.m. 208 1 0 2
  • 208 1

Series chia sẻ các kiến thức về BA mình học được. Hy vọng giúp mọi người hiểu rõ hơn về nghề BA.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.