0

Merkle Tree và các hệ thống phân tán

Share
  • 63 0
 Published at thg 5 3, 2020 9:52 SA 63 0 0 2
  • 63 0

Series này cung cấp cho các bạn cái nhìn từ tổng quan về Merkle Tree, những vấn đề mà nó giải quyết, ứng dụng, ... cho đến việc cài đặt một Merkle Tree đơn giản với Python.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.