0

Quản lý dự án với Scrum

Share
  • 2 0
 Unlisted - Last edited May 17th, 2:47 AM 2 0 0 0
  • 2 0

Scrum - phương pháp phổ biến nhất của Agile - là một framework cơ bản giúp việc tiếp cận, phát triển công việc/sản phẩm phức tạp một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Theo kinh nghiệm thu được trong quá trình triển khai dự án với Scrum, để cho Scrum đạt được hiệu quả cao nhất thì nên tổ chức các team có ít nhất 3 người và tối đa 9 người.

Share

CONTENTS


This series doesn't have any posts
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.