0

speech to text Vietnamese

Share
  • 1820 6
 Published at thg 7 24, 2019 10:15 SA 1820 6 1 1
  • 1820 6

Series này giới thiệu về những thuật toán mà mình tìm hiểu được khi đang trong quá trình xây dựng hệ thống speech to text Vietnamese . Mình vẫn đang trong quá trình xây dựng nên không tránh khỏi nhầm lẫn. Mong bạn đọc góp ý !

Share

COMMENTS


Avatar Nguyen Van Duc @Nguyen_Duc_D
thg 7 30, 2019 1:08 SA

Hay quá!

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.