+1

Kẻ lữ hành đến miền đất của công nghệ

Share
  • 185 0
 Published at Oct 3rd, 2021 9:56 a.m. 185 0 0 2
  • 185 0

Một series viết lách không theo cấu trúc trật tự sẵn có nào,chỉ là những chia sẻ và bàn luận có cả chủ quan và khách quan về những điều quan tâm trong lĩnh vực công nghệ thông tin thời 4.0 : Các framework,library mới và hữu ích, các trick và tool thường được sử dụng,đôi khi chỉ là một câu chuyện không bao gồm dòng code nào nằm trong địa hạt này. Hi vọng tôi sẽ luôn có cảm hứng để liên tục ra mắt các bài viết trong series này trong tương lai 😜😜

Enjoy reading!

FB: https://www.facebook.com/manhthangcttine/

image.png

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.