0

Github Education Packs

Share
  • 85 2
 Published at May 5th, 2020 5:18 a.m. 85 2 0 3
  • 85 2

Đây là một trong những lợi ích đầu tiên và lớn nhất theo mình thấy. Dịch vụ này để cung cấp cho sinh viên truy cập miễn phí vào các công cụ dành cho developer, hiện tại (5/2020) có đến tất cả 107 các ưu đãi được liên kết kèm theo và vẫn đang tăng lên từng ngày. Tiêu biểu có thể nói đến như tài khoản Github Pro, tài khoản AWS Educate 100$, tài khoản Azure với 70$, Heroku, mongoDB, các tên miền-hosting miễn phí,... Chi tiết ưu đại và cách đăng ký của Github Education Pack mình sẽ nói đến ở trong series này.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.