+3

[ Github Education Pack ] - Các ưu đãi Virtual Machine, VPS, Hosting, Domain

1. AWS - 75$

AwsEducate giúp bạn truy cập vào các dịch vụ AWS Cloud, đào tạo miễn phí và nguồn tài nguyên mở. 100$ này bạn có thể sử dụng để tạo các máy ảo EC2, tạo DBS, cùng với nhiều dịch vụ khác với mục đích là để học tập. Vì vậy sẽ có một số giới hạn như không sử dụng để mua được tên miền,... Cách đăng ký cũng hơi phức tạp một chút, đòi hỏi bạn sẽ phải xác minh khá chi tiết

Bước 1: Đầu tiên, truy cập trang https://education.github.com/pack . Tìm đến mục AWS, click vào link bên dưới để nhận ưu đãi của riêng bạn

Bước 2: Bạn sẽ được chuyển hướng tới trang Awseducate. Click chọn Student, nhập các thông tin cá nhân và tên trường. Hoàn thành các thông tin và gửi đăng ký

Bước 3: Xác minh (Nếu có email yêu cầu). Nếu bạn nhận được một email như này, thì họ đang cần thêm thông tin để xác minh

Click chọn vào đường link trong email, điền thông tin của bạn vào và đợi phản hồi. Đợt đó mình điền như thế này

Name: Duc Luu Van
Email: [email protected]
Account ID: 
Customer Type: Educator
Subject: AWS Educate Application Not Approved
Comments Provided: Hi. I'm from Viet Nam. My university is Hanoi University of Science and Technology (HUST) 
with email domain is @sis.hust.edu.vn. But I cant registration at AWSeducate with reason "Your email domain 
does not match your institution's domain". I need help

Sau đó có một mail về, bạn chỉ cần reply lại với ảnh chụp thẻ sinh viên 2 mặt của bạn là được. Quá trình này mất của mình 2 ngày liền.

Rồi xong, tuy nhiên, để sử dụng thì bạn sẽ không truy cập trực tiếp từ aws mà sẽ đăng nhập qua trang https://www.awseducate.com/student/s/ này trước nhé.

2. Azure - 100$

https://education.github.com/pack/redeem/microsoft-azure

Azure là một giải pháp cloud tích hợp toàn diện được sử dụng để xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng thông qua mạng lưới trung tâm dữ liệu toàn cầu của Microsoft. Bạn sẽ được truy cập vào những khóa học, sử dụng 100$ để dùng thử các dịch vụ như Virtual machine, SQL database, App services, Wordpress,... Để sử dụng được, bạn chỉ cần kết nối với tài khoản Github và hoàn thành thông tin cá nhân

Lưu ý: Trước mình có đăng ký nhưng bị lỗi, là do email .edu của trường mình sử dụng dịch vụ của Microsoft rồi. Giải pháp là tạo tài khoản azure khác với gmail, rồi ở bước xác minh sử dụng lại email của trường. Còn giờ thì mình cũng không rõ còn có lỗi này nữa không.

3. DigitalOcean - 50$

DigitalOcean là nhà cung cấp dịch vụ cloud server, các giải pháp về cơ sở hạ tầng cho các nhà phát triển. Bạn chỉ cần vào trang Github và nhận code 50$ ở mục DigitalOcean. Tuy nhiên, để sử dụng được thì bạn sẽ cần phải có thẻ visa/mastercard cho việc tạo tài khoản.

4. Heroku - Hobby Dyno miễn phí đến 2 năm

https://education.github.com/pack/redeem/heroku

Chắc hẳn lập trình web ai cũng biết đến Heroku, đây là một dịch vụ cho phép dành thời gian để phát triển và triển khai các ứng dụng ngay lập tức để kiểm thử. Khi liên kết với github, bạn sẽ nhận được dyno loại Hobby lên tới 2 năm

5. namecheap - Tên miền .me và SSL certificate 1 năm

6. .TECH - Tên miền .tech 1 năm cùng với 2 email lưu trữ lên tới 100MB


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.