+3

[ Github Education Pack ] - Các khóa học, công cụ hỗ trơ lập trình

1. Bootstrap Studio - Miễn phí trong thời gian là sinh viên

https://bootstrapstudio.io/student-pack

Bootstrap Studio là một phần mềm hỗ trợ tạo responsive websites sử dụng Bootstrap framework. Bạn sẽ được sử dụng miễn phí phần mềm này trong thời gian là sinh viên của mình, chỉ cần liên kết với tài khoản Github.

2. FLATIRON SCHOOL - Miễn phí 1 tháng

https://flatironschool.com/github-student-pack/

Trang web cung cấp công cụ giúp học lập trình web thông qua các bài tập dạng Bootcamp. Bạn sẽ được học theo một lộ trình từ HTML & CSS, Javascript, Node.JS, đến React và Ruby on Rails... cùng với các kỹ năng khác như cách làm việc trong nhóm phát triển và học hiệu quả các ngôn ngữ mới để phù hợp với công nghệ. Mình đã thử học và thấy rất hay, mặc dù sẽ phải tải về phần mềm, và phiên bản Windows mình thấy không được như Ubuntu.

3. Thinkful - Miễn phí 1 tháng

https://www.thinkful.com/github-student-developer-pack/

Thinkful là trang web thực hiện việc dạy trực tuyến bằng cách kết hợp hiệu quả giữa việc học đối mặt và khả năng tiếp cận giáo dục trực tuyến. Thinkful là cộng đồng của 300 lập trình viên, thiết kế và các dữ liệu khoa học trên khắp thế giới với trung bình 10 năm kinh nghiệm. Thinkful dạy cho học viên cách giải quyết vấn đề thực thông qua các dự án thực hành. Khi học với thinkful bạn sẽ tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của phát triển web để khởi động sự nghiệp của bạn như một nhà phát triển.

4. Sentry - Miễn phí trong thời gian sinh viên

https://sentry.io/for/education/

Sentry là phần mềm mã nguồn mở giúp các developer theo dõi và khắc phục các lỗi (exception) trong code theo thời gian thực, được lặp đi lặp lại giúp tăng hiệu quả và cải thiện trải nghiệm người dùng. Sentry cung cấp khả năng thông báo lỗi ngay lập tức và chi tiết thông qua notification như mail, SMS hoặc chat, tổng hợp và quản lý các lỗi trên nhiều server và có thể tích hợp với nhiều ngôn ngữ lập trình và nền tảng khác nhau.

5. GoRails - Miễn phí 1 năm

https://gorails.com/github-students

Bạn sẽ nhận được 1 năm truy cập các bài học và video về lập trình web với Rails bao gồm Ruby, Rails, Javascript, Turbolinks, Stimulus.js, Vue.js.

6. FrontEnd Master - Miễn phí 6 tháng

https://frontendmasters.com/welcome/github-student-developers/

Giúp bạn nâng cao kỹ năng lập trình front-end chuyên sâu về JavaScript, Node.js và kỹ thuật front-end thông qua các khóa học và workshop trong 6 tháng.

7. SymfonyCasts - Miễn phí 3 tháng

https://symfonycasts.com/github-student

Làm chủ Symfony và PHP, xây dựng các project thực tế từ đầu đến cuối, thông qua các video hướng dẫn và các bài tập code challenges

8. educative - Miễn phí 6 tháng

https://www.educative.io/github-students

Phát triển kỹ năng lập trình thông qua các khóa học tương tác cực hay và văn bản (việc đọc sẽ nhanh và hiểu dễ hơn so với video), bạn sẽ nhận được đến hơn 60 khóa học về các lĩnh vực khác nhau như Web Development, Python, Java, Machine Learning....


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.