0

Series hướng dẫn Pulumi - infrasructore as code

Share
  • 72 0
 Published at Dec 29th, 2022 7:26 a.m. 72 0 0 2
  • 72 0

Terraform là 1 Provisioning Infrastructure as Code nổi tiếng, có thể gọi là top 1 hiện nay cũng không sai.

Điểm khác biệt nổi bật giữa terraform và pulumi mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy chính là ngôn ngữ, terraform sử dụng HCL, 1 ngôn ngữ đặc tả provison được phát triển riêng cho nó, với nhưng syntax gói gọn. trong khi pulumi sử dụng chính những program language mà chúng ta sài hàng ngày ts,js, python

=> vậy việc sài pulumi nghe có vẻ tiện lợi hơn, dễ học và dễ tiếp cận hơn, tôi cũng không chắc nữa, series này chính là quá trình tự học pulumi của tôi với 2 ngôn ngữ chính mà tôi sử dụng là python vs typescript, và với aws cloud. tôi sẽ so sánh nó trực tiếp với terraform qua từng bài viết, để đi tơi kết luận cuối cùng. Vì đây là series vừa tự học vừa viết, nên các kiến thức có thể sai 😃, mong được mọi người góp ý và sữa đổi

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.