+11

Làm sao để trang web chạy nhanh

Share
  • 1347 43
 Published at Dec 13th, 2021 5:35 p.m. 1347 43 0 12
  • 1347 43

Trong serries này mình sẽ trình bày các cách làm tăng tốc độ website và những vấn đề gây chậm website, bài viết dựa chủ yếu trên kinh nghiệm cá nhân và những gì mình học được, Serries này bao gồm ba phần chính

  • Tăng tốc database
  • Tăng tốc backend
  • Tăng tốc frontend
  • Tăng tốc mạng và phần cứng

Các phần chính sẽ có các phần nhỏ bên trong.

Share

CONTENTS


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.