+22

Tối ưu database

Share
  • 3357 96
 Published at thg 12 13, 2021 5:35 CH 3357 96 0 21
  • 3357 96

Trong serries này mình sẽ trình bày các cách làm tăng tốc độ website và những vấn đề gây chậm website, bài viết dựa chủ yếu trên kinh nghiệm cá nhân và những gì mình học được, Serries này bao gồm ba phần chính

  • Tăng tốc database
  • Tăng tốc backend
  • Tăng tốc frontend
  • Tăng tốc mạng và phần cứng

Các phần chính sẽ có các phần nhỏ bên trong. Phần này chủ yếu vào database

Share

CONTENTS


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.