0

Bài viết về Angular 13

Share
  • 103 0
 Published at Jul 19th, 2022 12:09 a.m. 103 0 0 11
  • 103 0

Angular là một nền tảng phát triển cho các ứng dụng single-page(một trang), có nghĩa là khi bạn muốn hiển thị một nội dung nào đó của một trang web, nó sẽ chỉ hiển thị nội dung liên quan đó lên mà không phải tải lại toàn bộ trang web.
Angular là một nền tảng phát triển và được xây dựng dựa trên ngôn ngữ Typescript. Bạn có thể tham khảo thêm các kiến thức về TypeScrip ở đây.

Danh sách các bài viết bên dưới mình sẽ giới thiệu các kiến thức liên quan đến angular 13 mà mình tìm hiểu và tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau như:
https://angular.io/
https://www.itsolutionstuff.com/tag/angular-13.html

Mục đích của mình viết các bài viết trong series chủ yếu là lưu lại các kiến thức mình tìm hiểu được và để sau này các dự án công ty cần dùng đến thì mình cũng có các kiến thức cơ bản và tránh bị bỡ ngỡ.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.