+4

Học Typescript Căn Bản

Share
  • 479 17
 Published at May 17th, 2022 9:51 a.m. 479 17 0 23
  • 479 17

Typescript là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được xây dựng dựa trên Javascript.Nó làm việc trên mọi trình duyệt, hệ điều hành, môi trường cái Javascript chạy.
Typescript thêm các types vào Javascript để giúp bạn tăng tốc độ phát triển bằng cách bắt lỗi trước khi bạn chạy code Javascript.
Trong series này chúng ta sẽ học:

  • Tại sao TypeScript cung cấp nhiều lợi ích hơn JavaScript thông thường.
  • Hiểu Typescript là gì và nó hoạt động như thế nào
  • Sử dụng Typescript và các tính năng phong phú của nó nhues Types, Classes, Interfaces, Modules...

Các bạn cần trang bị một số kiến thức trước khi chúng ta đi vào tìm hiểu Typescript:

  • Kiến thức về Javascript cơ bản
  • Kiến thức về ES6

Tham khảo: https://www.typescripttutorial.net/typescript-tutorial/

Mục đích của mình viết các bài viết trong series chủ yếu là lưu lại các kiến thức mình tìm hiểu được và để sau này các dự án công ty cần dùng đến thì mình cũng có các kiến thức cơ bản và tránh bị bỡ ngỡ.

Share

CONTENTS


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.