+2

[DEVOPS] [Docker] Docker là dễ!

Share
  • 958 33
 Published at Aug 12th, 2022 3:22 a.m. 958 33 0 7
  • 958 33

Học về Docker mà dễ thế này chắc trẻ con cũng học được.

Các phần đều có câu lệnh, giải thích, ví dụ trực quan. Hiện tại kiến thức sẽ dừng lại ở mức cơ bản, nếu có đủ thời gian, trải nghiệm mình sẽ ra thêm các phần advance.

Mình xin cám ơn các đơn vị như Youtube, Stackoverflow, Docs.docker, Viblo, cùng nhiều đơn vị khác mà mình chưa nhớ tên.

Kiến thức mình đọc, nghe, hiểu có thể đúng hoặc sai nên mình rất mong muốn các bạn đọc có thể chỉ ra các lỗi sai nếu có. Để bài viết của mình hoàn thiện cũng như đem lại cái hiểu đúng cho những anh em khác đọc bài viết của mình.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.