0

[For beginners in PM] 15 chủ đề để học về cơ sở và kĩ thuật quản lý dự án.

Share
  • 227 3
 Published at Mar 20th, 2020 7:58 a.m. 227 3 0 3
  • 227 3

Nguồn

Ai cũng biết, để làm cho 1 dự án thành công thì người quản lý dự án (PM) được yêu cầu cần phải có khá nhiều kiến thức và các kĩ năng kết hợp. Ví dụ, công việc PM bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như tạo kế hoạch dự án, quản lý QCD (Quality, Cost, Delevery) và phối hợp với các bên liên quan. Các kiến thức, kĩ năng cần thiết này, không phải 1 sớm 1 chiều là có thể có được, đây là những thức cần phải học hỏi và tích lũy liên tục.

Series bài viết này, sẽ dành cho những ai đang còn đau đầu về các vấn đề

  • Không có kiến thức tổng hợp, toàn diện liên quan tới quản lý dự án.
  • Không nắm rõ các phương pháp hữu ích cho việc quản lý dự án.
  • Không biết được các công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc quản lý dự án.

Tất cả các bài viết liên quan tới các vấn đề này sẽ được tổng hợp lại trong 1 series nhằm đơn giản hóa cho việc tìm kiếm và học tập.

Trước tiên, cùng xem qua overview toàn bộ của series này có gì.

Contents

I/ [Lý Thuyết] Các kiến thức cơ sở cần thiết liên quan tới quản lý dự án.

1.Integration management.

2.Scope Management.

3. Time Management.

4. Cost Management.

5.Quality Management.
6.Human Resource Management.
7.Communication Management.
8.Risk Management.
9.Procurement Management.
10.Stakeholder Management.

II/ [Thực hành] Các kỹ thuật và công cụ cần thiết để quản lý dự án

1.Cách thức để bắt đầu thiết lập một kế hoạch dự án.
2.Tìm hiểu kiến thức cơ bản về WBS và cách tạo ra nó.
3.5 điểm để bắt đầu với biểu đồ Gantt
4.Khái niệm về công số được và cách sử dụng nó trong 3 ngành công nghiệp.
5. Giới thiệu các công cụ cần thiết để quản lý dự án.

III/ Kết luận

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.