+1

[DEVOPS] [K8S] Kubernetes không khó!

Share
  • 291 11
 Published at Aug 20th, 2022 4:48 a.m. 291 11 0 2
  • 291 11

Sau series về Docker "[DEVOPS] [Docker] Docker là dễ! " thì tiếp theo là mình sẽ lên các bài trong series [DEVOPS] [K8S] Kubernetes không khó! Với thần chú Kubernetes không khó thì các mọi người và mình cùng chinh phục K8S nào. Gét gô.

Nguồn tài liệu mình cũng sẽ tìm hiểu ở nhiều nơi. Các nhà đồng hành như là Youtube, Stackoverflow, Viblo, Kubernetes.io, ...

Kiến thức mình đọc, nghe, hiểu có thể đúng hoặc sai nên mình rất mong muốn các bạn để lại bình luận lỗi sai để mình xem xét lại và sửa lại các lỗi sai nếu có. Để bài viết của mình hoàn thiện cũng như đem lại cái hiểu đúng cho những anh em khác đọc bài viết của mình.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.