Asked Jun 5th, 2019 4:50 a.m. 188 0 1
  • 188 0 1
0

Function gọi lại nhiều lần

Share
  • 188 0 1

Bro cho mình hỏi 1 fuction load x giây mà được gọi lại n lần thì tốc độ sẽ là nx giây ? phải không ạ?

Như vậy làm thế nào để gọi n lần mà vẫn load x giây?

Avatar Tuấn Luu @Tuanas
Jun 6th, 2019 4:05 a.m.

nếu như vậy thì sẽ n x giây . chứ k thể xử lý cùng lúc được.

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Jun 5th, 2019 6:30 a.m.
0

Mình cũng chỉ hiểu phần nào thôi, có cơ chế multithreaded programming. Nhưng lý thuyết và thực tế khác nhau hoàn toàn nên ý tưởng của bạn có thể làm được bằng cách này. 1431424736081.jpg

Share
Avatar Hoàn Tâm @HoanKi
Jun 5th, 2019 10:16 a.m.

Khi nào viblo mới có thể haha với thả tim các thứ cho comment như facebook nhỉ ?

0
| Reply
Share
Jun 7th, 2019 6:15 a.m.

Sắp có rồi @HoanKi

+1
| Reply
Share
Avatar Hoàn Tâm @HoanKi
Jun 7th, 2019 6:21 a.m.

@huukimit Haha, mình jKGpwCa.jpg nhé !

0
| Reply
Share
Avatar bienhoang @bienhoang
Jun 8th, 2019 4:10 a.m.

Nếu muốn chính xác con số X thì phải xư lý Parallel trên nhiều core, chứ bản chất threading sẽ phải switch qua lại -> có thread xong trước 1 thread khác -> x không giống nhau. Càng nhiều thread thì sẽ cang xa số x.

+1
| Reply
Share
Avatar Le Van Tung @levantungit97
Jun 20th, 2019 4:28 a.m.

Theo mình thì function có dữ liệu cứng thì sẽ là nx còn nếu là function có dữ liệu động thì chưa chắc là nx đâu. Có thể là nhiều lần nếu gọi đệ qui với dữ liệu lớn dần. Có thể là nhanh hơn nếu có sử dụng cache

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.