Asked Jul 23rd, 2022 12:48 p.m. 62 0 1
 • 62 0 1
0

Cách sử dụng Detectron2 cho Object detection

Share
 • 62 0 1

Chào mọi người mình đang học về Object detection và đang định chuyển sang dùng Detectron2. Không giống như trên pytorch bình thường mình thấy detectron nó chạy khó hiểu ngay cả dùng debug để đọc code thì mình vẫn không hiểu được nó chạy như nào.

Có bạn nào biết về phần này không ạ chỉ cho mình mấy đường cơ bản với ạ TT. Nản quá rồi ạ. Xin các cao nhân chỉ giáo ạ.

1 ANSWERS


Answered Jul 26th, 2022 3:56 a.m.
Accepted
+1

Hello bạn, bạn follow guide này nhé, mình có dùng với bài toán segmentation là chính nhưng có sử dụng pretrain segment+OD đều trả ra kết quả OD

https://viblo.asia/p/state-of-the-art-instance-segmentation-chi-vai-dong-code-voi-detectron2-vyDZO7W9Zwj https://viblo.asia/p/face-detection-on-custom-dataset-using-detectron2-in-google-colab-Az45bDrzZxY

Hoặc xem tut của fb cho chuẩn https://colab.research.google.com/drive/16jcaJoc6bCFAQ96jDe2HwtXj7BMD_-m5

Example train segmen/OD tập hóa đơn:

image.png

image.png

Share
Avatar Edward Do @Golden_Dragon
Jul 27th, 2022 7:31 a.m.

cảm ơn bạn ạ. đọc những bài này mình thấy hiểu hơn rồi ạ. Mình muốn sử dụng KITTI dataset, và BDD100K để object detection trên detectron. bạn có cách nào để load 2 dataset này không ạ.

0
| Reply
Share
Avatar Edward Do @Golden_Dragon
Jul 27th, 2022 7:36 a.m.

Mình muốn sửa dùng dùng Architecture của mình trên Detectron2 nữa ý ạ. Bạn có biết làm như nào không ạ.

0
| Reply
Share
Avatar Blink @linhdb
Jul 27th, 2022 9:19 a.m.

@Golden_Dragon Hi bạn

Để load dataset thì bạn có thể viết hàm custom lại Dataloader, trong Detectron2 thì có thể register với DatasetCatalog/MetadataCatalog. Docs tham khảo thêm tại đây

https://detectron2.readthedocs.io/en/latest/tutorials/datasets.html

Dưới này là sample tham khảo mình viết cho file annotation COCO format

def get_data_dicts(img_dir, train = False):
  json_file = os.path.join(img_dir, "annotations.json")
  with open(json_file) as f:
    imgs_anns = json.load(f)
  dataset_dicts = []
  img_dir = img_dir + "train_images"
  for idx, v in enumerate(imgs_anns.values()):
    record = {}
    filename = os.path.join(img_dir, v["filename"])
    height, width = cv2.imread(filename).shape[:2]
    record["file_name"] = filename
    record["image_id"] = idx
    record["height"] = height
    record["width"] = width
    annos = v["regions"]
    objs = []
    for annotation in annos:
     px = annotation["shape_attributes"]["all_points_x"]
     py = annotation["shape_attributes"]["all_points_y"]
     poly = [(x , y) for x, y in zip(px, py)]
     poly = [p for x in poly for p in x]

     obj = {
        "bbox": [np.min(px), np.min(py), np.max(px), np.max(py)],
        "bbox_mode": BoxMode.XYXY_ABS,
        "segmentation": [poly],
        "category_id": 0
      }
     objs.append(obj)
     record["annotations"] = objs
     dataset_dicts.append(record)
  dataset_train, dataset_test = train_test_split(dataset_dicts, test_size=0.15, random_state=42)
  if train:
   return dataset_train
  else:
   return dataset_test 
from detectron2.data import MetadataCatalog, DatasetCatalog
var_train = "segtrain1"
DatasetCatalog.register(var_train, lambda:get_data_dicts("train_data/", train = True))
MetadataCatalog.get(var_train).set(thing_classes=["object"])
object_metadata = MetadataCatalog.get(var_train)

Sửa architecture thì có 2 cách:

 1. Register backbone mới và custom lại các hàm function/loss: https://detectron2.readthedocs.io/en/latest/tutorials/write-models.html (khuyến khích). Mình đã thay được tuy nhiên giới hạn một vài module
 2. Thay backbone và import lại các module của detectron2

Hy vọng giúp đỡ được bạn ^_^

0
| Reply
Share
Avatar Edward Do @Golden_Dragon
Jul 28th, 2022 6:42 a.m.

@linhdb Cảm ơn bạn nhiều ạ. Bạn có fb hay Gmail không ạ thỉnh thoảng mình hỏi được không ạ.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.