+4

[Viblo Deployment Day] Computer vision and applied in Streaming Application

Trong những năm gần đây, Machine Learning hay Deep Learning đang ngày càng trở nên phổ biến. Hiện nay có rất nhiều các bạn developer muốn tiếp cận công nghệ này, các doanh nghiệp cũng tìm cách ứng dụng Deep Learning trong các sản phẩm của họ. Một trong những hướng nghiên cứu chính của Deep Learning và cũng là hướng nghiên cứu có rất nhiều bài báo và ứng dụng thực tế nhiều nhất là Computer Vision hay Thị Giác Máy Tính.

Đến với sự kiện "Deployment Day" lần này, diễn giả Nghiêm Minh Hoàng đã giới thiệu với chúng ta những khái niệm cơ bản về Thị Giác Máy Tính, các kỹ thuật sử dụng Deep Learning, mạng nơtron tích chập - Convolution Neural Network,... Ngoài ra, diễn giả cũng đã trình bày kỹ hơn về việc tích hợp nhận diện cảm xúc trong lớp học trực tuyến để tăng chất lượng giảng dạy.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.