+8

Tối ưu Gas cho hợp đồng thông minh Ethereum

Mở đầu

Sau một thời gian làm việc với các hợp đồng thông minh (smart contract) của Ethereum và tìm hiểu qua một số tài liệu, mình muốn chia sẻ kiến thức của mình cũng như là một bản note cho chính mình về những tips nho nhỏ có thể giúp cho các lập trình viên hợp đồng thông minh có thể tiết kiệm được một lượng chi phí không hề nhỏ cho gas khi làm việc với các hợp đồng thông minh.

Kiến thức cần có thì yêu cầu cần biết thì là một chút về solidity, một chút về Remix (ethereum IDE)

Nội dung chính

Sau đây sẽ là những tips mà mình đã thực nghiệm và thu thập được

Tương tác với storage

Hẳn khi làm việc với các smart contract các bạn sẽ thấy việc mỗi lần tương với storage sẽ bắt chúng ta phải tạo các transaction => tốn một lượng gas. Trong đó opcode SSTORE là một trong những opcode thường được sử dụng nhiều nhất để tương tác với storage và cũng là một trong những opcode tốn một lượng gas lớn . Trong yellow papers, thì SSTORE sẽ lấy đi một lượng 20.000 gas để tạo mới 1 dữ liệu và 5000 gas để update lại một dữ liệu. Các bạn có thể cập nhật các giá trị gas của các opcode tại đây

Do đó nên tránh việc sử dụng SSTORE quá nhiều, cố gắng để có thể tổng hợp dữ liệu cuối cùng để ghi vào storage càng muộn càng tốt. Đây là một ví dụ :

for (uint256 i = 0; i < 10; ++i) {
 // ... 
 ++count;
}

Sẽ được sửa thành

for (uint256 i = 0; i < 10; ++i) {
 // ...
}
count += 10;

Định nghĩa kiểu dữ liệu sử dụng

Làm việc với smart contract các bạn sẽ rất quen thuộc với các kiểu dữ liệu uint256, byte32. Vậy thì vấn đề ở đây là những smart contract sẽ lưu các biến theo những slot trong storage . Mỗi slot trong storage sẽ là 256 bits . Do đó khi một dữ liệu được khai báo là uint8 thì 248 bits còn lại vẫn sẽ bị lấp đầy bằng các số 0 => Việc này sẽ gây tốn gas

Khắc phục:

Việc khắc phục thì sẽ đi từ những slot, việc của chúng ta là tối ưu dữ liệu trong slot để tránh nó bị lấp đầy bởi các số 0 vô nghĩa :

  uint64 a;
  uint64 b;
  uint128 c;
  uint256 d;

Với việc sắp xếp như vậy compiler sẽ sắp xếp những dữ liệu gần nhau thành 1 slot (256 bits), khi đó chúng ta sẽ chỉ cần phải gị opcode SSTORE 2 lần và cũng như sẽ không tạo ra những số 0 vô nghĩa trong slot

Một transaction cơ bản sẽ tốn khoảng 21.000 gas. Dữ liệu đầu vào sẽ tốn khoảng 68 gas cho 1 byte và 4 gas cho 1 byte 0x00. Ví dụ :

 • Dữ liệu 0x0def123e sẽ tốn một lượng là 68 x 4 = 272 gas
 • Dữ liệu 0x0000001f sẽ tốn một lượng là 68 x 1 + 4 x 3 = 80

Như đã nói, dữ liệu cần phải tối . Ngoài cách ở phần ví dụ, các bạn cũng có thể tham khảo qua việc tối ưu gộp các bit dữ liệu chi tiết tại đây, với phương pháp này chúng ta vừa có thể tối ưu lượng gas lẫn tối ưu số lượng đối số đầu vào (Smart contract hạn chế số lượng đối số đầu vào nhất định)

Lưu trữ dữ liệu vào bytecode của contract

Một trong những cách để lưu trữ và đọc dữ liệu đơn giản để giảm chi phí gas chính là cho nó trức tiếp vào bytecode . Điểm yếu cuả phương pháp này là sẽ tạo ra những dữ liệu dạng constant , tức là sẽ không thể thay đổi sau này tuy nhiên nó lại giảm được một lượng gas đáng kể . Có thể áp dụng ngay cho contract của bạn phương pháp này thông qua 2 cách :

 • Khai báo là dạng dữ liệu constant
 • Hardcode trực tiếp giá trị

Một ví dụ đơn giản:

uint256 public v1;
uint256 public constant v2;
function calculate() returns (uint256 result) {
  return v1 * v2 * 10000
}

Các dữ liệu v2 và 1000 là những dữ liệu đã được đổi sang dạng constant và hardcode trực tiếp. v1 được đọc thông qua opcode SLOAD và sẽ tốn khoảng 200 gas

Hàm transfer

Có 2 Function withdraw như sau

withdraw:

function withdraw(uint256 amount) {
 msg.sender.transfer(amount);
}

withdrawTo

function withdrawTo(uint256 amount, address receiver) {
 receiver.transfer(amount);
}

Hai hàm này cũng sử dụng transfer, tuy nhiên function withdrawTo có thể sẽ bị tính thêm một lượng gas khi tạo transaction do đối số receiver được xem là một địa chỉ mà contract chưa biết, khác với địa chỉ từ msg.sender - được contract biết thông qua việc gọi functionhttps://medium.com/joyso/solidity-save-gas-in-smart-contract-3d9f20626ea4

Từ bản solidity 0.5 thì hàm băm được sử dụng official là keccak256 . Tuy nhiên với những phiên bản cũ hơn thì chúng ta có thêm những hàm băm như sha256, ripemd160 . Tuy nhiên lượng gas của các hàm này không giống nhau mà sẽ được xếp theo thứ tự : ripemd160 > sha256 > keccak256 . Cũng có thể do vậy mà từ bản solidity 0.5 thì chúng ta chỉ được khuyến khích sử dụng hàm băm keccak256

Event

Emit một Event tương đối hữu ích trong khá nhiều trường hợp, tuy nhiên nó không phải là đồ free. Một Event sẽ tốn khoảng 750 gas và mỗi đối sô thêm vào Event sẽ tăng thêm 256 gas => Do đó tránh việc viết tràn làn Event không cần thiết cũng sẽ tiết kiệm cho các transaction một lượng gas đáng kể

Kết Luận

Trên đây là những kinh nghiệm cũng như những kiến thức được mình thu thập qua các tài liệu, mong có thể giúp các bạn trong việc tối ưu hóa lượng gas cho hợp đồng thông minh.

Tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.