-11

Stack là gì ?

Đầu tiên chúng ta sẽ nói qua ngắn gọn về khái niệm : stack là tập hợp các phần mềm, các công nghệ đi kèm,những thứ này gọi chung là nền tảng để 1 ứng dụng có thể hoạt động được. Cấu tạo của Stack ra sao? Một stack thường được cấu tạo bởi các thành phần:

Hệ điều hành Web Server Database Server Back-end Programming Language

Giả sử với LAMP Stack, các thành phần này sẽ lần lượt là:

Linux Apache MySQL hoặc MariaDB PHP hoặc Python Nên chọn stack nào ? Tùy theo khả năng và level của người dùng mà sẽ chọn cho mình 1 stack thích hợp .


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.