+1

Hoc laravel như thế nào

Khuyên thật, mấy bạn mới học Laravel thì nên học chắc PHP trước. Học PHP thì học

  • Cơ bản
  • OOP
  • Magic methods
  • Design Patterns
  • DI, IOC
  • SOLID

Nhiều bạn đi làm 1-2 năm rồi mà hỏi magic methods không biết thì làm sao mà debug được Laravel 😦


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.