+2

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng liên quan đến việc kiểm thử phần mềm từ những yêu cầu phi chức năng nhưng quan trọng như hiệu suất, bảo mật, giao diện người dùng... Vậy Kiểm thử phi chức năng (Non-Functional Testing) là gì? Mục tiêu, Đặc điểm, Các tham số Kiểm thử phi chức năng hay Các loại kiểm thử phi chức năng là gì ???

1. Kiểm thử phi chức năng (Non-Functional Testing) là gì?

Kiểm thử phi chức năng được định nghĩa là một loại kiểm thử Phần mềm để kiểm thử các khía cạnh phi chức năng (hiệu suất, khả năng sử dụng, độ tin cậy, v.v.) của ứng dụng phần mềm. Nó được thiết kế để kiểm thử mức độ sẵn sàng của một hệ thống theo các tham số phi chức năng mà không được giải quyết bằng kiểm thử chức năng.

Một ví dụ về Kiểm thử phi chức năng là kiểm thử xem có bao nhiêu người có thể đăng nhập đồng thời vào một phần mềm.

Kiểm thử phi chức năng cũng quan trọng không kém như kiểm thử chức năng và ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng.

2. Mục tiêu của kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng sẽ tăng khả năng sử dụng, hiệu quả, khả năng bảo trì và tính di động của sản phẩm. Giúp giảm rủi ro sản xuất và chi phí liên quan đến các khía cạnh phi chức năng của sản phẩm. Tối ưu hóa cách cài đặt sản phẩm, thiết lập, thực thi, quản lý và giám sát. Thu thập và xây dựng các thước đo và số liệu phục vụ cho nghiên cứu và phát triển nội bộ. Cải thiện và nâng cao kiến thức về khả năng và công nghệ sản phẩm đang sử dụng.

3. Đặc điểm của Kiểm thử phi chức năng

Kiểm thử phi chức năng không thể đo lường, vì vậy không có chỗ cho đặc tính chủ quan như tốt, tốt hơn, tốt nhất, v.v. Các con số chính xác không thể được biết khi bắt đầu quy trình Các yêu cầu quan trọng được ưu tiên Đảm bảo rằng các thuộc tính chất lượng được xác định chính xác trong Kỹ thuật phần mềm.

4. Các tham số trong Kiểm thử phi chức năng

 1. Bảo mật Tham số xác định cách hệ thống được bảo vệ an toàn trước các cuộc tấn công có chủ ý và đột ngột từ các nguồn bên trong và bên ngoài. Điều này được kiểm thử thông qua Kiểm thử bảo mật.

 2. Độ tin cậy Mức độ mà bất kỳ hệ thống phần mềm nào liên tục thực hiện các chức năng được chỉ định mà không gặp sự cố. Điều này được kiểm thử bởi Kiểm thử độ tin cậy

 3. Khả năng phục hồi Xác minh rằng hệ thống phần mềm tiếp tục hoạt động và tự phục hồi trong trường hợp lỗi hệ thống. Điều này được kiểm tra bằng kiểm thử phục hồi

 4. Khả dụng Xác định mức độ mà người dùng có thể phụ thuộc vào hệ thống trong quá trình hoạt động. Điều này được kiểm thử bằng Kiểm thử tính ổn định.

 5. Khả năng sử dụng Người dùng có thể dễ dàng học hỏi, vận hành, chuẩn bị đầu vào và đầu ra thông qua tương tác với hệ thống. Điều này được kiểm thử bởi Kiểm thử khả năng sử dụng

 6. Khả năng mở rộng Thuật ngữ này đề cập đến mức độ mà bất kỳ ứng dụng phần mềm nào cũng có thể mở rộng khả năng xử lý của nó để đáp ứng nhu cầu gia tăng. Điều này được kiểm thử bằng khả năng mở rộng

 7. Khả năng tương tác Tham số phi chức năng này kiểm thử giao diện hệ thống phần mềm với các hệ thống phần mềm khác. Điều này được kiểm thử bởi Kiểm thử khả năng tương tác

 8. Hiệu quả Mức độ mà bất kỳ hệ thống phần mềm nào cũng có thể xử lý dung lượng, số lượng và thời gian phản hồi.

 9. Linh hoạt Thuật ngữ này đề cập đến ứng dụng có thể hoạt động dễ dàng trong các cấu hình phần cứng và phần mềm khác nhau. Giống như RAM tối thiểu, yêu cầu CPU.

 10. Tính di động Tính di động của phần mềm để chuyển từ môi trường phần cứng hoặc phần mềm hiện tại của nó.

 11. Tái sử dụng Đề cập đến một phần của hệ thống phần mềm có thể được chuyển đổi để sử dụng trong một ứng dụng khác.

5. Các loại kiểm thử phần mềm

Nói chung, có ba loại kiểm thử: Chức năng Phi chức năng Bảo trì Trong các loại kiểm thử này, có nhiều Cấp độ KIỂM THỬ, nhưng thông thường, chúng ta gọi là Loại kiểm thử. Chúng ta có thể tìm thấy một số khác biệt của phân loại trên qua các cuốn sách và tài liệu tham khảo khác nhau.

6. Các loại kiểm thử phi chức năng

 1. Kiểm thử hiệu suất - Performance Testing
 2. Kiểm thử tải - Load Testing
 3. Kiểm thử chuyển đổi dự phòng - Failover Testing
 4. Kiểm thử bảo mật - Security Testing
 5. Kiểm thử khả năng tương thích - Compatibility Testing
 6. Kiểm thử khả năng sử dụng - Usability Testing
 7. Kiểm thử về áp lực - Stress Testing
 8. Kiểm thử bảo trì - Maintainability Testing
 9. Kiểm thử khả năng mở rộng - Scalability Testing
 10. Kiểm thử khối lượng - Volume Testing
 11. Kiểm thử bảo mật - Security Testing
 12. Kiểm thử phục hồi - Disaster Recovery Testing
 13. Kiểm thử tuân thủ - Compliance Testing
 14. Kiểm thử tính di động - Portability Testing
 15. Kiểm thử tính hiệu quả - Efficiency Testing
 16. Kiểm thử độ tin cậy - Reliability Testing
 17. Kiểm thử đường cơ sở - Baseline Testing
 18. Kiểm thử độ bền - Endurance Testing
 19. Kiểm thử tài liệu - Documentation Testing
 20. Kiểm thử khôi phục - Recovery Testing
 21. Kiểm thử quốc tế hóa - Internationalization Testing
 22. Kiểm thử nội địa hóa - Localization Testing

Chuỗi bài viết được tham khảo hoặc dịch lại từ nhiều nguồn như: TutorialsPoint, Guru99.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.