+4

Gem Grape sự lựa chọn hàng đầu khi viết Api

1. Giới thiệu

Xin chào tất cả mọi người, một tháng trôi qua rất nhanh phải không nào. Tình hình dịnh bệnh covid 19 không chỉ trên nước ta mà trên toàn thế giới là mấy ngày qua rất là đáng lo ngại.

Thôi đó là vấn đề chung rồi mình không nhắc đến nữa, đến với bài chia sẻ ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu với các bạn một gem viết api rất là tuyệt vời đó là gem grape api.

Trước tiên mình xin giới thiệu đơn giản về Api: API được viết tắt bởi cụm từ tiếng Anh Application Programming Interface, tức giao diện lập trình ứng dụng. Đây là phương tiện cho hai hoặc nhiều ứng dụng trao đổi, tương tác với nhau, tạo ra tương tác giữa người dùng với ứng dụng hiệu quả và tiện lợi hơn.

Với API, các lập trình viên có thể tiếp cận, truy xuất dữ liệu từ máy chủ thể hiện chúng trên ứng dụng phần mềm hoặc website của mình một cách dễ dàng hơn.

Chắc các bạn sử dụng ngôn ngữ ruby để code thì có framework ruby on rails để code web nhỉ. Ở cái framework này thường thường thì các bạn code api bằng rails api. Từ trước đến giờ mình cũng hay dùng cách này để code api, cũng cấu trúc controller, model, response trả về dạng json. Nhưng từ khi mình được join vào 1 dự án mới sử dụng gem grape api để viết api thì mình cảm thấy gem này vượt trội hơn so với cách viết api thông thường mà chúng ta sử dụng rails api. Để hiểu chi tiết về nó thì chúng mình cùng đi tìm hiểu nhé ! let go 🏃♀

2. Tìm hiểu về grape

2.1 Khái niệm

Grape là một khung API giống như REST cho Ruby. Nó được thiết kế để chạy trên Rack hoặc bổ sung các ứng dụng web hiện có như Rails và Sinatra bằng cách cung cấp DSL đơn giản để dễ dàng phát triển API RESTful.

Hiện tại version grape đang chạy là 1.3.1. Lần update version tiếp theo là version 1.3.2

Để có thể hiểu nhanh thì chúng ta đi vào ví dụ đơn giản bên dưới nhé.

2.2 Ví dụ đơn giản

Các bạn tạo cho mình một project rails cơ bản nhé. Sau đó các bạn copy 3 gem dưới đây vào gemfile và chạy bunlde install nhé.

 gem 'grape'
 gem 'grape_on_rails_routes'
 gem 'grape-entity'

Ở đây mình giới thiệu chức năng của từng gem:

 • gem 'grape' : gem này dùng để code api, đây là gem chính chúng ta sử dụng.
 • gem 'grape_on_rails_routes' : gem này dùng để chúng ta kiểm tra routes mà chúng ta định nghĩa. Bình thường các bạn cấu hình các routes trong file routes.rb trong thư mục config, khi muốn kiểm tra các bạn chạy lệnh rails routes. Nhưng khi các bạn sử dụng gem 'grape' thì chúng ta phải có 1 gem hỗ trợ để kiểm tra routes, và ở gem này để kiểm tra routes các bạn chạy lệnh rails grape:routes.
 • gem 'grape-entity': gem này dùng để format lại response các bạn muốn trả ra như nào, gem này tương tự như gem 'active_model_serializers' các bạn có thể search và tìm hiểu thêm nhé.

Cấu hình để sử dụng gem các bạn cho 2 dòng này vô file application.rb nhé

 config.paths.add File.join('app', 'api'), glob: File.join('**', '*.rb')
 config.autoload_paths += Dir[Rails.root.join('app', 'api', '*')]

Ở đây mình làm ví dụ đơn giản là về CRUD Product nhé, các bạn tạo model Product với 3 trường là (name, quantity, price).

Về cấu trúc api chúng ta các bạn tạo cho mình một thư mục api trong forder app nhé:

Ở đây mình sẽ không thao tác trên controllers nhé, nhưng cái trong thư mục api của mình coi nó như là controller bình thường.

Khi làm dự án viết api thì các bạn thấy hay có forder v1, v2, v3... Vậy nó là cái gì ? Đó là version của api nhé. Ví dụ dự án của bạn phát triển qua 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn các bạn sửa nay cần nâng cấp nó lên thì mình sẽ viết vào từng thư mục để tiện cho việc phát triển.

Mình sẽ có 3 file cơ bản là:

File base.rb file này là file cha và sẽ mount đến các file trong thư mụcv1, v2, v3... nhé.

 class Base < Grape::API
  format :json
  prefix :api

  mount V1::ProductApi
 end

File product_api.rb đây là file mà chúng ta code các chức năng của bạn. Bình thường trong rails thì các bạn định nghĩa routes trong file routes. Nhưng khi sử dụng gem grape thì chúng ta sẽ định nghĩa routes trong routes là phần code xử lý các chức năng luôn của mình.

Rất lạ phải không nào, mình mới đầu làm quen với các sử dụng của gem này mình cũng rất là hoang mang vì nó khác rất nhiều với các viết api truyền thống.

 module V1
  class ProductApi < Grape::API
   version 'v1', using: :path

   resource :products do
    desc 'Get list products'
    get do
     @products = Product.all
     present @products, with: Entities::V1::ProductFormat
    end

    desc 'Create product'
    params do
     requires :name, type: String
     requires :quantity, type: Integer
     requires :price, type: Integer
    end
    post do
     @product = Product.create!(params)
     present @product, with: Entities::V1::ProductFormat
    end

    route_param :id do
     before do
      @product = Product.find(params[:id])
     end

     desc 'Show a product'
     get do
      @product
      present @product, with: Entities::V1::ProductFormat
     end

     desc 'Update a product'
     params do
      requires :id, type: Integer
      requires :name, type: String
      requires :quantity, type: Integer
      requires :price, type: Integer
     end
     patch do
      @product.update(params)
      present @product, with: Entities::V1::ProductFormat
     end

     desc 'Delete a product'
     params do
      requires :id, type: String
     end
     delete do
      @product.destroy
     end
    end
   end
  end
 end

File product_format.rb file này là chúng ta format response trả về. Ví dụ 1 record trong rails có cả các trường như created_at, updated_at, các bạn không cần dùng đến mấy trường đó và khi trả về cả những trường đó dẫn đến server chúng ta bị chậm hơn, điều đó gây lãng phí và không cần thiết.

Các bạn muốn trường nào trả về trong response thì có thể định nghĩa file trong forder entities nhé.

 module Entities::V1
  class ProductFormat < Grape::Entity
   expose :id
   expose :name
   expose :quantity
   expose :price
  end
 end

Và cuối cùng trong routes bạn config

 Rails.application.routes.draw do
  mount Base => '/'
 end

Ok đến đây thì mình cũng đã hoàn thành ví dụ demo cho các bạn rồi.

3. Kết luận

Rất đơn giản phải không nào, chỉ với vài bước đơn giản là chúng ta có thể hiểu được cấu trúc sử dụng của gem grape api rồi. Đến đây thì bài chia sẻ của mình cũng xin phép được dừng lại, rất vui vì được chia sẻ kiến thức đến các bạn, cũng rất mong mọi người hiểu biết về kiến thức mới cùng chia sẻ cho mọi người biết và phát triển nhé

Nếu thấy hay hãy upvote cho mình nhé ! Tạm biệt các bạn hẹn các bạn vào lần chia sẻ tháng tới !

Tài liệu tham khảo:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.