+16

Deploy ứng dụng ReactJS lên GitHub-Pages

Giới thiệu

Bạn có một ứng dụng ReactJS, và bạn muốn deploy ứng dụng của bạn lên internet và chia sẻ cho mọi người nhưng chưa biết phải làm thế nào.

Bài viết này là một giải pháp cho bạn, hướng dẫn bạn public ứng dụng lên GitHub Pages, hãy cùng bắt đầu nhé.

Tạo project

Phần này giành cho các bạn chưa có ứng dụng, hãy tạo 1 ứng dụng ReactJS với package create-react-app, nếu bạn chưa biết về package này, có thể tìm hiểu thêm tại bài viết này link

Mình sẽ tạo ứng dụng có tên là deploy-github với câu lệnh sau:

$npx create-react-app deploy-github

Sau đó mở và chạy app ở dưới local:

// mở thư muc app
$ cd deploy-github

// khởi chạy app
$ npm start

Tạo repository

Mở github của bạn lên, tạo một repository để chứa code của app bạn mới tạo Ở đây mình tạo repository có tên là deploy-github

Commit code của app bạn tạo vào repo github

// Tạo mới git
$ git init

// Commit source code
$ git add .
$ git commit -m 'first commit'

Add remote và push code lên github

// Add remote
$ git remote add origin [email protected]:minhlq-0928/deploy-github.git

// Push code
$ git push origin master

Cài đặt gh-pages

Cài đặt package gh-pages với lệnh sau

$ npm install --save gh-pages

Cần thêm code ở file package.json như sau:

// Thêm đường dẫn homepage
// https://[your-user-name].github.io/[your-repo-name]/
"homepage": "https://minhlq-0928.github.io/deploy-github/",

// Thêm command predeploy & deploy app
"predeploy": "npm run build",
"deploy": "gh-pages -d build",

Chạy deploy app

$ npm run deploy

Vào link homepage để xem kết quả nào

Demo

Các bạn xem kết quả demo tại đây nhé: Demo

Nguồn tham khảo: linklink

Note

Có một vài bạn đã feedback là cách này không còn hoạt động, mình đã kiểm tra lại và đã cập nhật lại bài viết vào hôm nay ngày (23/10/2019). Cảm ơn các bạn đã đọc và phản hồi lại bài viết của mình 😃.


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí