Đánh giá 100 công cụ kiểm thử phần mềm tốt nhất (Phần I)

Hiện nay, sự phát triển của những cách kiểm thử phần mềm và các công cụ hỗ trợ kiểm thử ngày càng lớn mạnh. Và thật khó có thể có thời gian để theo dõi, học hỏi và đánh giá được hàng trăm công cụ ở ngoài kia. Nhưng may mắn là chúng tôi đã dành thời gian để phân tích và đánh giá những công cụ đó giúp bạn. Trước khi bạn bị lạc lối vì tìm kiếm các công cụ kiểm thử, hãy cùng xem danh sách đánh giá này được phát triển bởi các chuyên gia kiểm thử phần mềm tại QASymphony.

Các thông tin bạn cần có thể cần từ đánh giá này: 102 công cụ kiểm thử phần mềm và 8 danh mục đều có các thông tin như sau:

 • Tổng quan về công cụ kiểm tra
 • Ảnh chụp giao diện màn hình
 • Những gì bạn cần biết
 • Liên kết đến các đánh giá của khách hàng
 • Giá (nếu có)

Các công cụ này được chia thành 8 loại và 1 phần bổ sung gồm thông tin về các công cụ kiểm tra sắp có:

Test Automation Ity Testing Bug Tracking
Performance Testing Test Setup & Infrastructure Niche Testing
Test Management Mobile Testing Up & Coming Testing Tools

1. Test Automation

Automation test là một trong những segments kiểm thử phần mềm phát triển nhất hiện nay. Hiện tại, sự gia tăng của các tùy chọn open source và sự thúc đẩy đối với các mô hình DevOps và multichannel models đang làm thay đổi phân khúc này. Chúng tôi chia các công cụ kiểm thử tự động hóa thành 2 loại:

 • Functional testing
 • Integration/API testing

1.1 Functional Software Testing

Tại sao nên sử dụng các công cụ kiểm tra function? Các công cụ kiểm tra chức năng điều khiển các kiểm tra tự động bằng cách tương tác với lớp UI của ứng dụng. Các công cụ này thường cung cấp giao diện ghi và phát lại, giúp người kiểm tra phi kỹ thuật dễ dàng hơn trong việc cung cấp coverage tự động . Tuy nhiên, các xét nghiệm này có thể chậm và không chắc chắn.

Các công cụ này thường cung cấp giao diện ghi và phát lại, giúp người kiểm tra phi kỹ thuật dễ dàng hơn trong việc cung cấp bảo hiểm tự động hóa

1.1.1 Tricentis Tosca Testsuite

 • Tổng quan về công cụ kiểm tra Cung cấp tự động hóa thử nghiệm dựa trên mô hình tập trung vào thiết kế trường hợp thử nghiệm so với giải quyết vấn đề. Tosca Testsuite cũng cung cấp khả năng kiểm tra và ghi âm từ đầu đến cuối.

 • Tính năng, đặc điểm

 • Cung cấp các hỗ trợ cho Agile
 • Bao gồm một bộ công cụ đầy đủ hỗ trợ việc quản lý và điều phối dữ liệu thử nghiệm
 • Cung cấp hỗ trợ tự động hóa dựa trên mô hình cho phép tái sử dụng dễ dàng hơn / ít bảo trì hơn

1.1.2. HP Unified Functional Testing (UFT)

 • Tổng quan về công cụ kiểm tra Trước đây được gọi là QuickTest Professional (QTP), HP UFT tự động hóa chức năng GUI và kiểm tra dịch vụ back-end. Nó cũng cung cấp các thành phần kiểm tra có thể tái sử dụng, giúp chuyển đổi các tài sản thử nghiệm thủ công sang các tài sản tự động hóa, nắm lấy sự dịch chuyển sang trái để biến thử nghiệm thành một phần của chu trình phát triển Agile và cho phép thử nghiệm trên nhiều máy và thiết bị.

 • Tính năng, đặc điểm
 • Mạng lưới đối tác mạnh
 • Tăng cường hỗ trợ cho các trình duyệt và thiết bị di động mới hơn (mặc dù HP không thua kém các thị trường khác)
 • Cung cấp tích hợp bao gồm các công cụ kiểm tra khác nhau

1.1.3. IBM Rational Functional Tester

 • Tổng quan về công cụ kiểm tra Rational Functional Tester sử dụng thử nghiệm dựa trên dữ liệu để tự động hóa thử nghiệm chức năng và hồi quy. Nó hỗ trợ nhiều ứng dụng cho cả test storyboard và test scrip.
 • Tính năng, đặc điểm:
 • Cung cấp các tích hợp với các công cụ kiểm tra khác
 • Hỗ trợ các legacy platforms và frameworks
 • Cung cấp các công cụ đáng tin cậy

1.1.4. Studio Katalon

 • Tóm tắt Một framework hoàn chỉnh tự động hóa web và di động được xây dựng dựa trên Selenium và Appium, Katalon Studio được tích hợp các tính năng cần thiết chỉ có trong các công cụ thương mại trong khi vẫn là một giải pháp miễn phí
 • Tính năng, đặc điểm
 • Giao diện kịch bản kép cho người dùng mới và nâng cao
 • Tích hợp với với qTest và JIRA
 • Hỗ trợ nhóm Agile với quy trình làm việc CI

1.1.5. Worksoft Certify

 • Tổng quan: Tự động kiểm tra chức năng của các quy trình kinh doanh trên toàn bộ ứng dụng. Worksoft chứng nhận cung cấp các khả năng xung quanh việc: khám phá(discovery), validation, đo lường(measurement) , tuân thủ (compliance) và quy mô (scale).
 • Tính năng, đặc điểm:
 • Có một cách tiếp cận không có kịch bản
 • Tương thích với phần mềm gói cũng như mã / phần mở rộng được xây dựng tùy chỉnh
 • Dễ sử dụng
 • Được hỗ trợ tốt

All Rights Reserved