+2

Cài đặt Git

Một số tính năng chính của Git là - Chia nhánh và hợp nhất dễ dàng của code. Cung cấp để sử dụng nhiều kỹ thuật cho dòng code trong Git. Git rất nhanh khi so sánh với các công cụ SCM khác. Cung cấp bảo đảm dữ liệu tốt hơn. Miễn phí và mã nguồn mở. Trang web chính thức dành cho Git là https://git-scm.com/

Bước 1 - Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy làm theo các bước cài đặt. Trong màn hình ban đầu, nhấp vào nút Tiếp theo.

Bước 2 - Chọn các thành phần cần phải được cài đặt. Bạn có thể chấp nhận các thành phần mặc định.

Bước 3 - Trong bước tiếp theo, chọn tên tắt của chương trình và nhấp vào nút Tiếp theo.

Bước 4 - Chấp nhận mặc định SSH thực thi và nhấp vào nút Tiếp theo

Bước 5 - Chấp nhận cài đặt mặc định của "Checkout Windows style, commit Unix style endings" và nhấn nút Next.

Bước 6 - Bây giờ, chấp nhận cài đặt mặc định của trình mô phỏng đầu cuối và nhấp vào nút Tiếp theo.

Bước 8 - Bạn có thể bỏ qua các tùy chọn thử nghiệm và nhấp vào nút Cài đặt.

Bước 9 - Trong màn hình cuối cùng, nhấp vào nút Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.