+2

Các phím tắt cơ bản trong lập trình android

1. Giới thiệu

 • Như chúng ta đã biết, Android Studio là một IDE (Intergrated Development Environment) được google xây dựng và cung cấp miễn phí cho các nhà phát triển ứng dụng Android. Vì Android stuido là 1 công cụ lập trình khá mới nên giao diện cũng như cách thao tác cũng phần nào gây rắc rối với những lập trình viên mới tiếp cận. Vậy nên các phím tắt để thao tác với IDE này là rất cần thiết, nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian và tăng hiệu năng code lên rất nhiều.
 • Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những phím tắt có bản nhất để giúp các bạn có thể lập trình tốt hơn với IDE này.

2. Các phím tắt

2.1: Các phím tắt mặc định trong Android studio

 • Bạn có thể xem các phím tắt nặc định trong Android studio bằng cách sau:

  • Chọn File -> Setting -> Keymap. Lúc này bạn sẽ thấy danh sách các phím tắt trong android, và bạn cũng có thể chọn các phím tắt của các công cụ lập trình khác
  • Tuy nhiên xem ở đây khá dài và khó tìm kiếm phím mình muốn, vậy nên mình sẽ tổng hợp lại 1 số các phím tắt cơ bản mà mình thấy là cần thiết trong quá trình mình code

  2.2: Các phím tắt cơ bản

 • Các phím tắt hỗ trợ code

  Tên tổ hợp Chức năng
  ALT + ENTER Fix project nhanh
  CTRL + SHIFT + A Tìm thao tác muốn thực hiện mà không cần vào menu File, edit, …
  Ctrl + Shift + Enter Chèn thêm 1 dòng ở trên dòng hiện tại
  CTRL + ALT + L Định dạng lại code
  CTRL + Q Hiện docs của API đã chọn
  CTRL + P Hiện tham số hàm, phương thức
  ALT + Insert Khởi tạo hàm
  F4 Nhảy đến nguồn
  CTRL + Y Xóa 1 dòng
  CTRL + X Xóa 1 dòng và lưu dòng đấy vào bộ nhớ tạm
  CTRL + / Thêm hoặc cóa Comment 1 đoạn code đã chọn
  CTRL + > Thu gọn 1 đoạn code
  CTRL + X Xóa 1 dòng và lưu dòng đấy vào bộ nhớ tạm
  CTRL + D Nhân đôi 1 dòng tại vị trí con trỏ
  CTRL + ALT + SHIFT + N Tìm kiếm
  CTRL + F Tìm kiếm theo kí tự trong tab đang mở
  CTRL + G Đi nhanh đến 1 dòng
  CTRL + Space Gợi ý code
  Ctrl + O Implement hoặc Overight

  Các phím tắt cho project

  Column 1 Column 2
  CTRL + F9 Build
  SHIFT + F10 Build và run
  ALT + 1 Toggle project visibility
  ALT + left-arrow; ALT + right-arrow Mở tab navigation
  F4 Mở module setting
  F8 Step over
  F7 Step into

  3. Tổng kết

  Bên trên mình đã tổng hợp các phím tắt rất có bản trong android studio, hi vọng sẽ giúp các bạn code dễ và nhanh hơn. Cảm ơn đã đọc bài viết!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.