+1

Tìm hiểu về Customer Validation

1, Customer Validation là gì?

  • Là một loại Acceptance Testing.
  • Là một giai đoạn thử nghiệm riêng biệt trước khi đi đến ký kết cuối cùng và phân phối hệ thống truy cập tới khách hàng. Nó đề cập đến trách nhiệm kiểm tra nghiệm thu là do khách hàng thực hiện.
  • Xác nhận của khách hàng (CV) đánh giá sự ổn định, sự hài lòng và sự chấp nhận của một sản phẩm công nghệ trước khi phát hành bằng cách tận dụng các khách hàng thực sự sử dụng sản phẩm trong các môi trường thực theo thời gian.

2, Tổng quan về Xác nhận của khách hàng

  • Với bối cảnh công nghệ ngày càng phức tạp và cạnh tranh ngày càng trở nên khó khăn hơn và yêu cầu cung cấp các sản phẩm đáp ứng được chất lượng cao tương tác phát triển của khách hàng tốt cũng tăng lên.  - Đạt được những mục đích trên làm tăng khả năng sinh lợi của bạn và tăng cường vị trí của bạn trên thị trường.
  • Ngược lại, không làm như vậy sẽ tạo cơ hội cho đối thủ cạnh tranh của bạn vươn lên.
  • Để đảm bảo việc phát hành sản phẩm thành công, điều quan trọng là phải liên tục liên kết một cách có chiến lược với các khách hàng thực sự.  - Xác nhận của khách hàng là kỷ luật trong làm dự án và để thực hiện điều này sẽ thông qua các thử nghiệm Alpha, Beta và Field Testing.   Các phương pháp này kiểm tra sản phẩm của chính bạn trên các môi trường thực và người dùng thực một cách đa dạng để thông qua họ sẽ đánh giá và cải thiện tính ổn định, sự hài lòng với sản phẩm của bạn.

3, Phương pháp Xác nhận khách hàng

Xác nhận khách hàng là một loạt các bài kiểm tra sản phẩm có mặt khách hàng, cung cấp toàn diện về chất lượng sản phẩm, khả năng tương tác và UX trong suốt giai đoạn phát triển cuối cùng.   Mỗi loại thử nghiệm có một phương pháp và chiến lược độc đáo để đánh giá sản phẩm của bạn, sau đó đưa ra các đề xuất để đảm bảo việc phát hành thành công.

3.1Thử nghiệm Alpha / Đánh giá chất lượng sản phẩm

Các Thử nghiệm Alpha giúp thúc đẩy khách hàng và nhân viên để phát hiện ra các khiếm khuyết, các vấn đề về trải nghiệm người dùng, các khoảng trống về tính năng quan trọng và các vấn đề tương thích trong tương lai. Ngoài sự tham gia của khách hàng thực tế thời gian thực, Alpha Testing cung cấp phương pháp tiếp cận theo kết quả có cấu trúc để thực hiện với nhân viên nhằm tăng cường sự liên kết nội bộ và đầu tư vào thành công của sản phẩm trên toàn bộ tổ chức. Thử nghiệm Alpha có thể bao gồm nhiều chu kỳ với các kết quả tập trung vào sự ổn định, hiệu suất và độ tin cậy.

3.2 Thử nghiệm beta / Đánh giá Sự hài lòng của Khách hàng

Các thử nghiệm beta hướng dẫn một nhóm khách hàng đại diện nhắm mục tiêu trải nghiệm thông qua toàn bộ các chức năng của sản phẩm. Trong suốt giai đoạn này, người kiểm tra sẽ cung cấp thông tin phản hồi chi tiết về chất lượng thông qua nhiều phương pháp bao gồm cả kinh nghiệm (ví dụ báo cáo lỗi, đề xuất, thảo luận) và chỉ đạo (ví dụ nhiệm vụ, khảo sát).   Kết quả Thử nghiệm Beta cung cấp các khuyến cáo dựa trên bằng chứng tập trung vào việc đánh giá và cải tiến sự chấp nhận của khách hàng ở cấp tính năng, trải nghiệm người dùng, chất lượng sản phẩm và khả năng tương tác.

3.3 Thử nghiệm tại hiện trường / Đánh giá Sự chấp nhận Tính năng

Các thử nghiệm thực địa tập trung vào việc sử dụng theo ngữ cảnh tự nhiên của sản phẩm và thu thập phản hồi của khách hàng về chất lượng và định lượng liên tục và dữ liệu từ các mẫu lớn hơn trong thời gian dài.   Thống nhất sử dụng nhật ký lưu giữ những nghiên cứu để nắm bắt hành vi và thái độ của người dùng và khám phá các xu hướng theo chiều dọc trong việc áp dụng tính năng.   Các bài kiểm tra này cung cấp các thông tin cần thiết cho việc phân tích xu hướng để nâng cao sản phẩm và các thuật toán liên quan.

4. Lợi ích của Customer Validation

Xác nhận khách hàng cung cấp cái nhìn sâu sắc mà bạn cần để xây dựng các sản phẩm chất lượng cao hơn, thành công hơn.   Xác nhận khách hàng thành công có thể có lợi cho hầu hết các tổ chức trong công ty của bạn, sau đây là một số lợi ích hữu hình nhất:

4.1 Giảm Chi phí chất lượng:

Có nhiều người trong thế giới thực sử dụng sản phẩm của bạn sẽ giúp bạn tìm và tái sản xuất nhiều hơn.

Tốn ít thời gian cho phát triển

Khắc phục các sự cố sản phẩm trước khi phát hành ít tốn kém hơn việc khám phá chúng khi sản phẩm của bạn được phát hành.

4.3 Giảm thời gian tiếp cận thị trường

Việc thử thành công và cải tiến sản phẩm trước khi ra mắt có nghĩa là bạn có thể tiếp thị nhanh hơn.

4.4 Ít trả lại sản phẩm

Sản phẩm chất lượng cao hơn mà khách hàng yêu thích có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn, giúp cho lợi nhuận của công ty bạn cao hơn.

4.5Giảm chi phí hỗ trợ

Bằng cách thử nghiệm sản phẩm của bạn với người dùng thực, bạn có thể khắc phục hoặc giảm nhẹ các vấn đề về hỗ trợ, giảm chi phí hỗ trợ cho sản phẩm của bạn.

4.6 Đánh giá khách hàng tốt hơn

Xác nhận của khách hàng cung cấp cho bạn cơ hội để sửa các vấn đề gây ra đánh giá kém và quảng bá những gì người dùng yêu thích.

4.7 Chất lượng sản phẩm tăng lên

Bằng cách thử nghiệm sản phẩm của bạn với người dùng thực, bạn sẽ tìm thấy và khắc phục nhiều vấn đề hơn bạn từng khám phá trong phòng thí nghiệm.

4.8 Sự hài lòng của khách hàng

Xác nhận của khách hàng về sản phẩm sẽ mang lại cho bạn những khách hàng tiềm năng. Những người sẽ sử dụng và giới thiệu về sản phẩm của bạn nhiều hơn.

4.9Lập kế hoạch cho sản phẩm hiệu quả hơn

Phản hồi được thu thập trong quá trình xác nhận của khách hàng sẽ giúp bắt đầu chu kỳ phát triển sản phẩm tiếp theo của bạn thuận lợi hơn.

5. Những thách thức từ Xác nhận khách hàng

5.1 Thiết kế dự án và Phạm vi

Để tiến hành thử nghiệm khách hàng hiệu quả đòi hỏi cần có một chiến lược chi tiết dựa trên sự hiểu biết vững chắc về các mục tiêu có thể đạt được, lịch trình,  ngân sách, mục tiêu, tin nhắn, và kế hoạch khuyến khích.

5.2 Cần tương tác người dùng dài hạn và liên tục

Tỷ lệ tham gia thử nghiệm điển hình cho các phạm vi kiểm tra phi cấu trúc của sản phầm là từ 20-30%, số lượng này khá khó khăn, mất thời gian, và tốn kém để thu thập những ý kiến phản hồi có ý nghĩa cũng như những đánh giá sâu sắc và khả thi.

5.3 Phân bổ nguồn lực đủ điều kiện hợp lý

Nếu không có nhân viên đủ trình độ hoặc nhân viên chuyên trách để chạy một chương trình xác nhận khách hàng mạnh thì việc quản lý thử nghiệm sẽ thất bại do tài nguyên, nguồn lực bị quá tải.

5.4 Thu thập phản hồi hữu ích

Phản hồi từ xác nhận khách hàng cần phải được chi tiết, có hệ thống và trong ngữ cảnh thích hợp vì nó quan trọng và ảnh hưởng đến tính chính xác của sản phẩm.

5.5 Tuyển dụng những tester có ý tưởng

Mỗi sản phẩm có một thị trường, mục tiêu, có thể cực kỳ khó để thu hút đủ người lạ nhiệt tình từ thị trường đó để tham gia vào các bài kiểm tra của bạn và cung cấp phản hồi hữu ích.

5.6 Đề xuất các phát sinh có thể thực hiện

Thử nghiệm khách hàng thành công sẽ giúp định hướng tương lai của sản phẩm, nhưng việc biến một lượng lớn dữ liệu đa dạng thành các khuyến nghị có thể thực hiện là một quá trình khó khăn.

Kết luận

Việc thực hiện xác nhận của khách hàng (chất lượng, trải nghiệm người dùng, tài liệu, nhắn tin) sẽ cung cấp cho bạn một cơ hội để cải thiện tất cả các khía cạnh này trước khi khởi chạy, lợi tức đầu tư (ROI) của Xác Nhận Khách Hàng là rất lớn và sẽ tự trả cho mình nhiều lần bằng cách giảm chi phí và tăng doanh thu khi nhờ đó bạn phát hành một sản phẩm tốt hơn.

Nguồn: https://www.centercode.com/what-is-customer-validation/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.