+1

14 CSS tạo hiệu ứng cho Background tuyệt đẹp

Với CSS bạn có thể tạo ra các hiệu ứng rất đẹp và thú vị khi kết hợp với HTML và JavaScript, hoặc ngay cả khi chỉ có mình nó, CSS hỗ trợ rất nhiều trong việc thiết kế giao diện. Bạn sẽ ngạc nhiên về những gì các nhà phát triển có thể tạo ra.

Từ các hình ảnh động cuộn đơn giản đến các background phức tạp được xây dựng hoàn toàn bằng CSS, những hiệu ứng này có thể làm trang web của bạn trơ nên lung linh và sáng tạo hơn.

Hôm nay tôi đã thu thập được 14 CSS rất tuyệt vời.

Parallax Pixel Stars

Gradient Background Animation

Frosted Glass Effect

Shooting Star

Tri Travelers

ColorDrops

Animated Background Header

Zero Element: DeLight

Glowing Particle Animation

Background Image Scroll Effect

Multiple Background Image Parallax

Bokeh Effect

Calm Breeze Login Screen

Effect Text Gradient

Cảm ơn các bạn đã đọc ! Hi vọng sẽ giúp bạn trong công việc

Tham khảo: 1stwebdesign


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.