+1

CSS có thể làm điều đó?

1. box-decoration-break

Thuộc tính CSS này chỉ định cách các đoạn của một phần tử sẽ được hiển thị khi bị phá vỡ trên nhiều dòng, cột hoặc trang.

2. attr()

Chúng tôi có thể truy xuất các giá trị của phần tử được chọn trong CSS bằng cách sử dụng attr(). Phương pháp này có thể thực sự hữu ích với mục đích tiếp cận

3. backface-visibility

Thuộc tính CSS này đặt xem mặt sau của phần tử có hiển thị khi quay về phía người dùng hay không. Suy nghĩ về một giao diện người dùng lật thẻ?

4. conic-gradient

Bạn có thể đã sử dụng để tạo kiểu nền với độ dốc tuyến tính nhưng bạn có biết rằng chúng ta có thể sử dụng css thuần để tạo biểu đồ hình tròn với sự trợ giúp của conic-gradient !

Để hiểu rõ hơn về cách thức conic-gradients, hãy tham khảo các tài liệu MDN về nó

5. filter

Ai cần hiệu ứng bộ lọc photoshop khi bạn có bộ lọc CSS. Các chức năng của bộ lọc áp dụng các thay đổi đồ họa cho sự xuất hiện của hình ảnh đầu vào. Các hiệu ứng chúng ta có thể đạt được như sau blur, brightness, contrast, grayscale, hue-rotate, opacity, invert, sepia, saturate, drop-shadow.

6. mix-blend-mode

Thuộc tính CSS này đặt cách thức nội dung của một phần tử sẽ hòa trộn với nội dung của nền của phần tử hoặc phần tử mẹ của phần tử đó.

Những điều tuyệt vời có thể đạt được bằng cách trộn các chế độ pha trộn và bộ lọc với hình ảnh và văn bản. Tìm hiểu thêm về MDN

7. first-letter

Một trong những điều yêu thích của tôi trong sách và tạp chí là những chiếc mũ lưỡi trai tuyệt đẹp. Chúng ta có thể tạo thả với first-letterphần tử giả.

8. shape-outside

Thuộc tính CSS này cung cấp một cách để tùy chỉnh gói nội dung liền kề xung quanh các đối tượng phức tạp thay vì các hộp hình chữ nhật đơn giản.

9. Thêm gradient vào văn bản

Điều này đạt được với sự kết hợp của các thuộc tính -webkit-background-clip: text-webkit-text-fill-color: transparent CSS.

10. Chụp cuộn mượt mà

scroll-snap-type Thuộc tính CSS đặt cách các điểm snap được áp dụng trên thùng chứa cuộn.

Tham khảo Links


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.