+3

CSS Filter - Blend màu bằng css

Thuộc tính Filter được hỗ trợ từ CSS3, được sử dụng để tạo một số visual effects (ví dụ: blur, saturation) lên một thành phần html (thường là ảnh). Bạn có thể thấy một số thuộc tính quen thuộc này trong một số phần mềm xử lý ảnh như Photoshop, Lightroom...

Filter functions

Một số hàm có trong thuộc tính filter:

Filter function
blur(px) tạo hiệu ứng mờ lên hình ảnh. Giá trị truyền vào càng lớn thì ảnh càng mờ
brightness(%) điều chỉnh độ sáng của hình ảnh
contrast(%) điều chỉnh độ tương phản của hình ảnh
drop-shadow(h-shadow v-shadow blur spread color) tạo đổ bóng cho hình ảnh
grayscale(%) chuyển ảnh sang chế độ màu đen trắng
hue-rotate(deg) Áp dụng hue rotation trên hình ảnh. Giá trị xác định số lượng xung quanh vòng tròn màu mẫu hình ảnh sẽ được điều chỉnh. 0deg là mặc định, và đại diện cho hình ảnh ban đầu.
invert(%) đảo ngược màu ảnh
opacity(%) thiết lập mức độ trong suốt của ảnh
saturate(%) mức độ bão hòa màu
sepia(%) chuyển ảnh sang chế độ màu nâu-đỏ

Chi tiết các function bạn có thể tìm hiểu tại đây

Dưới đây là một số ví dụ về CSS Filter:

Example

Một số filter cơ bản

 1. Greyscale
.filter_grayscale {   
  -webkit-filter: grayscale(1);  
  filter: grayscale(1); 
}

2. Sepia

.filter_sepia {   
  -webkit-filter: sepia(1);   
  filter: sepia(1);
}

3. Saturate

.filter_saturate {   
  -webkit-filter: saturate(4);   
  filter: saturate(4); 
}

Chúng ta có thể kết hợp các functions này để tạo các bộ lọc "chuyên nghiệp" như Instagram, VSCO... 😃)

 1. XPRO2
.filter_xpro2 {
  -webkit-filter: contrast(1.3) brightness(0.8) sepia(0.3) saturate(1.5) hue-rotate(-20deg);
  filter: contrast(1.3) brightness(0.8) sepia(0.3) saturate(1.5) hue-rotate(-20deg);
}

5. NASHVILLE

.filter_nashville {
  -webkit-filter: sepia(0.4) saturate(1.5) contrast(0.9) brightness(1.1) hue-rotate(-15deg);
  filter: sepia(0.4) saturate(1.5) contrast(0.9) brightness(1.1) hue-rotate(-15deg);
}

6. EARLYBIRD

.filter_earlybird {
  -webkit-filter: sepia(0.4) saturate(1.6) contrast(1.1) brightness(0.9) hue-rotate(-10deg);
  filter: sepia(0.4) saturate(1.6) contrast(1.1) brightness(0.9) hue-rotate(-10deg);
}

7. 1977

.filter_1977 {
  -webkit-filter: sepia(0.5) hue-rotate(-30deg) saturate(1.2) contrast(0.8);
  filter: sepia(0.5) hue-rotate(-30deg) saturate(1.2) contrast(0.8);
}

Ta có thể tạo rất nhiều filter từ việc kết hợp các thuộc tính của CSS Filter. Hãy thử và tạo ra những filter cho riêng mình nhé. ENJOY!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.