+10

Một số hiệu ứng hover đẹp cho button bằng css3

Bài viết này mình xin phép giới thiệu một số hiệu ứng hover cho button khá đẹp mà cũng khá đơn giản, rất dễ áp dụng.

Note: Do mình không biết cắt nghĩa và đặt tên cho effect thế nào nên mình chỉ để tên lần lượt là effect 1, effect 2,.. nhé. Mong các bạn thông cảm.

1. Effect 1

Effect này có hơi đặc biệt so với các effect còn lại là sử dụng svg để tạo animation cho button. Khá đặc biệt tuy nhiên rất đẹp mắt.

HTML

<div id="main">
 <div class="container">
  <div class="row">
   <div class="block col-md-2">
    <a href="#" class="btn btn-1 color-green">
     <svg>
      <rect x="0" y="0" fill="none" width="100%" height="100%"/>
     </svg>
     Hover
    </a>
   </div>

   <div class="block col-md-2">
    <a href="#" class="btn btn-1 color-blue">
     <svg>
      <rect x="0" y="0" fill="none" width="100%" height="100%"/>
     </svg>
     Hover
    </a>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

Phần CSS chung

body {
 background-color: #222;
}

#main {
 margin-top: 200px;
}

.btn {
 color: #fff;
 cursor: pointer;
 display: inline-block;
 font-size:16px;
 font-weight: 400;
 line-height: 36px;
 margin: 0 0 2em;
 max-width: 160px; 
 position: relative;
 text-decoration: none;
 text-transform: uppercase;
 width: 100%; 
}

CSS


.btn-1 {
 font-weight: 100;
 transition: all .25s;

 svg {
  height: 45px;
  left: 0;
  position: absolute;
  top: 0; 
  width: 100%; 
 }
 
 rect {
  fill: none;
  stroke: #fff;
  stroke-width: 2;
  stroke-dasharray: 422, 0;
   transition-delay: none;
 }
}

.btn-1:hover {
 font-weight: 900;
 letter-spacing: 2px;
 rect {
  stroke-width: 5;
  stroke-dasharray: 15, 310;
  stroke-dashoffset: 48;
  transition: all 1.35s cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1);
 }
}

.btn-1.color-green:hover {
 color: green;
 rect {
  stroke: green;
 }
}

.btn-1.color-blue:hover {
 color: blue;
 rect {
  stroke: blue;
 }
}

Result

2. Effect 2

Effect này khá đơn giản. Nếu hiểu và sử dụng thành thạo :before:after thì sẽ dễ dàng làm được effect này.

HTML

<div id="main">
 <div class="container">
  <div class="row">
   <div class="block col-md-2">
    <a href="#" class="btn btn-2 color-green">
     Hover
    </a>
   </div>

   <div class="block col-md-2">
    <a href="#" class="btn btn-2 color-blue">
     Hover
    </a>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

CSS

.btn-2 {
  letter-spacing: 0;
}

.btn-2.color-green:hover,
.btn-2.color-green:active {
 color: green;
}

.btn-2.color-blue:hover,
.btn-2.color-blue:active {
 color: blue;
}

.btn-2:hover,
.btn-2:active {
 letter-spacing: 5px;
}

.btn-2:after,
.btn-2:before {
 backface-visibility: hidden;
 border: 1px solid rgba(#fff, 0);
 bottom: 0px;
 content: " ";
 display: block;
 margin: 0 auto;
 position: relative;
 transition: all 280ms ease-in-out;
 width: 0;
 opacity: 0;
}

.btn-2.color-green:after,
.btn-2.color-green:before {
 border: 1px solid green;
}

.btn-2.color-blue:after,
.btn-2.color-blue:before {
 border: 1px solid blue;
}

.btn-2:hover:after,
.btn-2:hover:before {
 backface-visibility: hidden;
 transition: width 350ms ease-in-out;
 width: 70%;
 opacity: 1;
}

Result:

3. Effect 3

HTML

<div id="main">
 <div class="container">
  <div class="row">
   <div class="block col-md-2">
    <a href="#" class="btn btn-3">
     Hover
    </a>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

CSS

.btn-3 {
 border: 0 solid;
 box-shadow: inset 0 0 20px rgba(255, 255, 255, 0);
 outline: 1px solid;
 outline-color: rgba(255, 255, 255, .5);
 outline-offset: 0px;
 text-shadow: none;
 transition: all 1250ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1);
} 

.btn-3:hover {
 border: 1px solid;
 box-shadow: inset 0 0 20px rgba(255, 255, 255, .5), 0 0 20px rgba(255, 255, 255, .2);
 outline-color: rgba(255, 255, 255, 0);
 outline-offset: 15px;
 text-shadow: 1px 1px 2px #427388; 
}

Result

Hy vọng với những chia sẻ trên của mình, sẽ giúp các bạn có thể tạo thêm những hiệu ứng đẹp cho website của mình.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.