Avatar

Sun* R&D Product Development

Chúng tôi là một đội ngũ sáng tạo và năng động với khoảng 30 thành viên tự phát triển những dịch vụ riêng, của Programmers, và dành cho Programmers.

2 133 39 2.6K

Về chúng tôi Chúng tôi là một đội ngũ sáng tạo và năng động với khoảng 30 thành viên, dành toàn thời gian để nghiên cứu các công nghệ mới nhất, cũng như ứng dụng chúng vào việc phát triển các sản phẩm của riêng mình, những dịch vụ sẽ giúp cuộc sống của các lập trình viên trở nên dễ dàng hơn.

Members List


Technology stacks


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.