DISCUSSIONS

Binh Minh Lee
commented to the post Khái lược về Selenium và Selenium IDE. by
Jun 2nd, 2017 8:06 AM

Chào bạn, Mình cần 1 Plugin để Test project Selenium và khi build failure plugin đó sẽ tự động chụp lỗi. Bạn giúp mình với !

0
Binh Minh Lee
commented to the post Robot framework dành cho tester (Phần IV) by
Jun 2nd, 2017 8:03 AM

Chào bạn, Mình cần 1 Plugin để Test project Selenium và khi build failure plugin đó sẽ tự động chụp lỗi. Bạn giúp mình với !

0
Jun 2nd, 2017 8:01 AM

Chào bạn, Mình cần 1 Plugin để Test project Selenium và khi build failure plugin đó sẽ tự động chụp lỗi. Bạn giúp mình với !

0
Binh Minh Lee
commented to the post Web crawler với Selenium Webdriver và PhantomJS - Phần 1 by
Jun 2nd, 2017 8:01 AM

Chào bạn, Mình cần 1 Plugin để Test project Selenium và khi build failure plugin đó sẽ tự động chụp lỗi. Bạn giúp mình với !

0
Jun 2nd, 2017 8:00 AM

Chào bạn, Mình cần 1 Plugin để Test project Selenium và khi build failure plugin đó sẽ tự động chụp lỗi. Bạn giúp mình với !

0
Binh Minh Lee
commented to the post Giới thiệu về Selenium by
Jun 2nd, 2017 8:00 AM

Chào bạn, Mình cần 1 Plugin để Test project Selenium và khi build failure plugin đó sẽ tự động chụp lỗi. Bạn giúp mình với !

0
Binh Minh Lee
commented to the post Jenkins - Install & Security by
Jun 2nd, 2017 8:00 AM

Chào bạn, Mình cần 1 Plugin để Test project Selenium và khi build failure plugin đó sẽ tự động chụp lỗi. Bạn giúp mình với !

0
Binh Minh Lee
commented to the post How to install selenium test in Centos OS by
Jun 2nd, 2017 7:59 AM

Chào bạn, Mình cần 1 Plugin để Test project Selenium và khi build failure plugin đó sẽ tự động chụp lỗi. Bạn giúp mình với !

0
Binh Minh Lee
commented to the post Tìm hiểu về Selenium - Questions & Answers by
Jun 2nd, 2017 7:59 AM

Chào bạn, Mình cần 1 Plugin để Test project Selenium và khi build failure plugin đó sẽ tự động chụp lỗi. Bạn giúp mình với !

0
Binh Minh Lee
commented to the post Hướng dẫn tạo test case cơ bản sử dụng SELENIUM IDE by
Jun 2nd, 2017 7:59 AM

Chào bạn, Mình cần 1 Plugin để Test project Selenium và khi build failure plugin đó sẽ tự động chụp lỗi. Bạn giúp mình với !

0
Binh Minh Lee
commented to the post CI/CD with Jenkins (P2) by
Jun 2nd, 2017 7:58 AM

Chào bạn, Mình cần 1 Plugin để Test project Selenium và khi build failure plugin đó sẽ tự động chụp lỗi. Bạn giúp mình với !

0
Binh Minh Lee
commented to the post Tìm hiểu về Geb trên Jenkins by
Jun 2nd, 2017 7:58 AM

Chào bạn, Mình cần 1 Plugin để Test project Selenium và khi build failure plugin đó sẽ tự động chụp lỗi. Bạn giúp mình với !

0
Binh Minh Lee
commented to the post Selenium và Jenkins by
Jun 2nd, 2017 7:57 AM

Chào bạn, Mình cần 1 Plugin để Test project Selenium và khi build failure plugin đó sẽ tự động chụp lỗi. Bạn giúp mình với !

0
vuitv
commented to the post Làm thế nào để xây dựng một Recommender System (RS) - Phần 2 by
Jun 2nd, 2017 6:53 AM

Bạn ơi viết tiếp phần 3 đi

0
Jun 2nd, 2017 5:54 AM

Dù gì thì trang của mình cũng là phi lợi nhuận mà. Nếu các bạn thấy ko công bằng thì bảo bên đó ghi nguồn clone là ok.

0
Tài Lê Đức
commented to the post Tìm hiểu về Elasticsearch by
Jun 2nd, 2017 5:30 AM

bài viết hay

0
Nguyễn Ngọc Vịnh
commented to the post Configuring Webpack for React Development by
Jun 2nd, 2017 5:12 AM

(ok) Cương, tháng này t không có nhiều thời gian để tập trung viết bài nên bài viết hơi sơ sài.

0
Tran Van Nhat
commented to the post Bước đầu tìm hiểu về Angular2 by
Jun 2nd, 2017 4:01 AM

bác này giống tên mình :v

0
Trương Hiếu
commented to the post Virtual DOM trong ReactJS by
Jun 2nd, 2017 3:33 AM

Hi vọng những bài dịch ntn sẽ ngày càng nhiều và chất lượng hơn ở VN. Xin cảm ơn.

0
Trương Hiếu
commented to the post Redux cho người mới bắt đầu - Part 2 First Project by
Jun 2nd, 2017 3:33 AM

Hi vọng những bài dịch ntn sẽ ngày càng nhiều và chất lượng hơn ở VN. Xin cảm ơn.

0