Viblo May Fest 2021

DISCUSSIONS

commented to the post
Sep 25th, 2016 9:38 PM

Nice post. Learning curve của vim là vô hạn 😄

Mình xin chia sẻ link này cho ai muốn thực hành các lệnh cơ bản của vim nhé.

http://phpio.net

0
Sep 25th, 2016 6:55 PM

thanks chị,em có thể add skype của chị không

0
Sep 24th, 2016 6:17 PM

@tienbm.94 Cảm ơn bạn nhé 😄

0
Sep 23rd, 2016 6:25 AM

Bài viết rất hữu ích.Thanks b.Hóng tiếp phần sau :v

0
Sep 22nd, 2016 4:54 PM

Bài viết rất chất lượng. Mong những bài viết tiếp theo của bạn.

0
Sep 21st, 2016 11:21 PM

Cám ơn bạn, ảnh rất đẹp!

0
Sep 21st, 2016 8:16 PM

Great post man! I've been a huge fan of your writings. Please write more. ❤️

0
Sep 21st, 2016 6:07 PM

Xin bổ sung một chút về Editor preferences: Commit và Apply:

Cả 2 hàm commit() hoặc apply() đều được dùng để xác nhận sau khi chỉnh sửa sharedpreference.

  • Hàm apply() được thêm vào Android từ bản 2.3. Nó commit mà không trả về giá trị boolean là thành công(true) hay thất bại (false).
  • Hàm commit() có trả về boolean.
  • Hàm apply() là bất đồng bộ (nghĩa là nhiều hàm có thể cùng gọi 1 lúc) nên tốc độ cao hơn commit()
  • Nếu ta gọi hàm apply() và ngay sau đó gọi hàm get...() để đọc giá trị, thì sẽ nhận được giá trị mới.
  • Nếu goi apply() và nó vẫn đang chạy, thì bất kì lời gọi commit nào đều bị block.

http://developer.android.com/reference/android/content/SharedPreferences.Editor.html#apply()

0
Sep 16th, 2016 12:59 AM

Ngồi hóng :3

0
Sep 15th, 2016 6:27 PM

Hi @vanliem_l, bài viết của bạn khá chi tiết. Nhưng mình vẫn có 1 thắc mắc, ngoài việc hơn interface, class vể multi-inheritance, thì có gì hay hơn nữa? Có phải như là gom mô tả chức năng/logic vào 1 function, bỏ vào trong trait để sử dụng ở nhiều nơi? Câu hỏi của mình hơi chuối. Mong bạn không bực 😄

0
Sep 14th, 2016 6:28 PM

Thank you!

0
Sep 14th, 2016 12:07 AM

Hi, e đang tìm hiểu về ruby, và e đang thắc mắc làm cách nào để xuất ra file txt mà không cần tool bên ngoài. thanks!

0
Sep 13th, 2016 11:05 PM

bạn có thể share mình xin source code có được không

0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.