Viblo May Fest 2021

DISCUSSIONS

Oct 13th, 2016 10:51 PM

@tienbm.94 mail của mình là [email protected] nhé bạn 😃

0
Oct 13th, 2016 10:47 PM

Thansk b..Mình cũng đang dần áp dụng rx vào android nên vẫn ngu.B cho mình xin contact với 😄

0
Oct 13th, 2016 10:42 PM

@tienbm.94: Mình sẽ có 1 bài hoàn chỉnh + project hoàn toàn áp dụng RxJava trong các phần sau nhé bạn (like) những phần đầu này là để tập trung hiểu rõ concept của Rx trước 😄

Còn nếu bạn đã có kinh nghiệm với RxJava rồi thì ở đây mình có 1 project sử dụng RxJava với những use case thường gặp nhất, bạn tham khảo nhé (ok) https://github.com/b1acKr0se/TheMovieDb

0
Oct 13th, 2016 10:40 PM

Mong bạn ra một bài về architecture áp dụng rx 😄

0
Oct 13th, 2016 1:10 AM

Cho mình hỏi,vd mình Shape 1 button với radius > 20dp,có cách nào để set Ripple ko bị tràn ra ngoài button đã vẽ ko?

0
Oct 6th, 2016 7:21 PM

spring-security này là chỉ giúp mình phần login thôi anh nhỉ, nếu mình muốn tạo trang signup thì thư viện này có hỗ trợ gì không, ví dụ như tự hash password bằng bcrypt nếu config chẳng hạn?

0
Oct 5th, 2016 10:09 PM

Có thể nói rõ hơn về đoạn sau không ad ?

Nhìn đoạn config Chef thì ta sẽ công việc rất đơn giản:

chúng ta config cookbooks & data_bags
sau đó lần lượt add các recipe trong cookbooks
0
Oct 5th, 2016 6:04 PM

Ứng dụng lấy Contact của người dùng có vi phạm policy của Apple không bạn ?

0
Oct 5th, 2016 5:57 PM

Tiêu đề có vẻ không liên quan tới nội dung lắm. với một người không có niềm đam mê với IT thì việc nên khuyên là làm thế nào để có thể thực hiện được các việc trên chứ không phải là khuyên họ hãy làm như vậy. Bài viết chưa đi sâu vào vấn đề cần giải quyết, vẫn còn sơ sài và chung chung.

0
Oct 4th, 2016 6:35 AM

@thangdt90 À mình hiểu rồi! Thanks so much 😄

0
Oct 3rd, 2016 7:46 PM

Bài viết này trên w3School Bạn có thể đọc được tiếng anh thì vào đó xem. http://www.w3schools.com/graphics/game_intro.asp

0
Oct 3rd, 2016 4:21 PM

@imndnam Với trường hợp tham số đầu vào là parameter không xác định kiểu object, hay không có giá trị mặc định thì đương nhiên Service Container sẽ không thể biết cách để mà resolve ra instance cho bạn.

Nếu bạn vẫn muốn mọi thứ diễn ra tự động thì bạn có thể sử dụng hàm bind để dạy cho Service Container cách resolve ra instance, hoặc đặt giá trị mặc định cho chúng.

Chẳng hạn như một class như sau thì sẽ không thể resolve tự động bằng Service Container

class Test
{
  public $v;
  public function __construct($v)
  {
    $this->v = $v;
  }
}

Nhưng một class như sau thì có thể

class Test
{
  public $v;
  public function __construct($v = 'default value')
  {
    $this->v = $v;
  }
}

Theo mình thì khi mà bạn gặp phải tình trạng constructor nhận vào biến không rõ kiểu như ở trên thì bạn nên xem xét lại code của mình 😄 Có thể đang có vấn đề và có thể refactor lại cho tốt hơn đấy 😄

0
Oct 2nd, 2016 11:50 PM

Bạn cho mình hỏi

private void createObservable1() {

  Observable<List<Integer>> listObservable =
      Observable.just(getNumberList())
          .filter(new Func1<List<Integer>, Boolean>() {
            @Override
            public Boolean call(List<Integer> integers) {
              return null;
            }
          });

với

private List<Integer> getNumberList() {

  ArrayList<Integer> numberList = new ArrayList<>();

  numberList.add(2);
  numberList.add(3);
  numberList.add(8);
  numberList.add(4);
  numberList.add(6);

  return numberList;
}

làm sao để mình có thể filter số chẵn trong list này. thank you.

0
Oct 2nd, 2016 6:42 PM

Rất hay, cám ơn tác giả 😄

0
Oct 2nd, 2016 4:19 PM

Bài viết thật hay và hữu ích. Cần thật nhiều con người có những bài viết hay như thế này cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam (y)

0
Oct 2nd, 2016 4:19 PM

Chủ đề không mới nhưng viết hướng dẫn rất chi tiết. Cám ơn tâm huyết của tác giả.

0
Oct 2nd, 2016 4:10 PM

thật là tuyệt vời, thật không thể tin được. Bài viết rất hay và hưu ích - 100% review :v

0
Oct 2nd, 2016 4:10 PM

Hay vãi. Bài viết rất dễ hiểu và hữu ích.

0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.