NamNV609

@namnv609

Report

Cho em hỏi cách sửa mã javascript và jquery

NamNV609
Answered Dec 9th, 2018 9:54 AM

Theo như mình đọc code thì không có chỗ nào sử dụng đến jQuery để làm việc với DOM cả. Chỉ duy nhất đoạn if ( $===undefined ) return; hình như để kiểm tra xem có jQuery instance hay không. Nếu không có sẽ return luôn. Bạn có thể thử xóa dòng đó đi xem sao nhé 😃!