Asked Aug 15th, 2019 8:42 a.m. 207 0 2
  • 207 0 2
0

Làm sao để phân biệt text để apply kiểu font

Share
  • 207 0 2

Mình đang làm CSS và có 1 require thế này:

  • Nhưng chỗ tiếng Nhật => thì sẽ set kiểu font là => Noto Sans JP
  • Những chỗ tiếng Anh hoặc number => thì sẽ set kiểu font là => Roboto

Trong file style mình khai báo css global là font Noto Sans JP , với trường hơp là số hay text tiếng anh mình phải dùng đặt class để set thêm trường hợp trong file style

Mình thấy làm như vậy rất khó khăn và mất nhiều thòi gian, không biết có cách nào tự động giải quyết được vấn đề này không.

Cám ơn các bạn !

2 ANSWERS


Answered Aug 15th, 2019 8:46 a.m.
Accepted
+7

trong trường hợp ngôn ngữ lẫn lộn như trên của bạn chỉ có cách duy nhất là tạo 1 global class và add vào các vị trí cần thôi như hiện tại thôi chứ không có cách nào để tự detect được content để chọn font chữ đâu 😃)

Share
Avatar Hoang vn @wiliamfeng
Aug 15th, 2019 8:52 a.m.

ok, m cám ơn bạn

0
| Reply
Share
Answered Aug 16th, 2019 6:25 a.m.
+4

Bạn cũng có thể tham khảo thêm cái này: https://www.w3.org/International/questions/qa-css-lang

Share
Avatar Hoang vn @wiliamfeng
Aug 18th, 2019 7:43 a.m.

tks bạn nha

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.