text detection model

text detection model

Sort by: Newest posts
Avatar

Bài toán phát hiện chữ (Text Detection) và mô hình DB (Phần 2)

569 1 0
11
Avatar

Bài toán phát hiện chữ (Text Detection) và mô hình DB (Phần 1)

1.2K 2 0
16

text detection model


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.