rollback

rollback

Sort by: Newest posts
Avatar

Cách các ngân hàng rollback dữ liệu khi hệ thống quá tải giao dịch

1.3K 3 0
3
Avatar

Câu chuyện phục hồi hệ thống, cứu nguy tình yêu của một Dev nọ

624 6 1
  • Avatar
10
Avatar

Xử lý Transaction trong Rails

3.3K 0 1
  • Avatar
6
Avatar

Webpack và Rollup

2.3K 0 0
3
Avatar

Tìm hiểu về Transaction trong MySQL

20.6K 11 6
  • Avatar
  • Avatar
12
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.