bpm

bpm

Sort by: Newest posts
Avatar

BPM Tutorial: Thao tác với Database trên IBM BPM

1.2K 0 0
2
Avatar

BPM Tutorial: Cách tích hợp Database trên nền tảng IBM BPM

1.2K 0 1
  • Avatar
4
Avatar

BPM Tutorial: Quy trình xin nghỉ phép (Phần 4 - Những phần phát triển thêm)

872 0 5
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

BPM Tutorial: Quy trình xin nghỉ phép (Phần 3 - Create the user interface)

1.7K 0 1
  • Avatar
3
Avatar

BPM Tutorial: Quy trình xin nghỉ phép (Phần 2 - Implement the process)

1.2K 0 0
2
Avatar

BPM Tutorial: Quy trình xin nghỉ phép (Phần 1 - Model the process)

3.3K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

BPM trong y tế - Cải thiện chất lượng chăm sóc và hiệu quả tổ chức

518 0 0
1
Avatar

BPM (Business Process Management) là gì?

14.9K 1 3
  • Avatar
  • Avatar
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.