+1

[LINUX 101] Series làm quen với Linux cho Newbie

Share
  • 419 7
 Published at Oct 16th, 2018 3:04 p.m. 419 7 0 3
  • 419 7

Trong Series này mình và mọi người sẽ cùng nhau đi từ những khái nghiệm cơ bản nhất đến những kiến thức nâng cao hơn về Linux, hi vọng series LINUX 101 sẽ giúp có ích với các bạn.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.