Tạ Duy Vinh

@vinhtd

Report

Những điều bạn có thể chưa biết về web caching

136 2 0
3

Demystifying containers for beginner

71 0 4
5

Một số method thường sử dụng trong thư viện active_support của ruby

95 2 2
5

Làm thế nào để viết CSS tốt hơn ?

483 7 7
10

Ruby Memory Optimization

83 0 0
1

Một số kinh nghiệm sử dụng rails trên môi trường production

129 0 0
2

Rails - Request under the hood

48 1 0
3

Sử dụng components để giúp GraphQL API dễ sử dụng hơn

88 0 0
2

Cách phân chia folder và đặt tên components cho một app React

391 0 0
2

Tối ưu hóa việc sử dụng hình ảnh khi thiết kế web

549 2 1
3

Đừng tin vào những con số khi thiết kế UI

157 1 0
2